مهندسین مشاور هندسه پارس

 

پروژه های بخش تخصصی دریایی و هیدرودینامیک

 

عنوان

کد
مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم طرح تغییر کاربری بندر ترافیک ساحلی شهید رجایی (بندر خلیج فارس) به بندر صادرات و ترانزیت مواد نفتی، صادرات مواد معدنی و صادرات و واردات کالاهای متفرقه 1001
مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره 1002
مطالعات پخش حرارت آبگیر مبین 2 1004
نظارت بر عملیات اجرایی سردر و دیوارکشی بندرگاه تجاری کیش 1009
مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس 1010

خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) و ارائه خدمات مهندسی کارگاهی برای دایک، خاکریزی و بهبود زمین در محوطه استحصالی طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر

1013
ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی آبگیر مبین 2 1015
تهیه مدارک فنی جهت اخذ مجوز بهره برداری از کارگاه ساخت و تعمیر شناور 1016
 ارائه خدمات مهندسی در پروژه بازسازی اسکله (نفتی) C1 و تخریب و نوسازی اسکله (نفتی) C5 بندر شهید باهنر 1017
مطالعات و امکان سنجی (فاز صفر) احداث اسکله های نفتی در جزایر قشم، خارک، هرمز، هنگام، لارک و تنب بزرگ 1025
 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه بخش هایی از طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) آبگیر دوم پالایشگاه بندرعباس 1027
طراحی مرحله دوم تاسیسات زیربنایی بندر خلیج‌فارس 1031
تهیه اسناد و ارزیابی کیفی، مالی و فنی پیشنهادات سرمایه‌گذاری در زمینه جمع‌آوری، پردازش و دفع مواد زائد از عملیات شناورها و جذب سرمایه‌گذار 1034
انجام خدمات مشاور مادر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مجتمع بندری شهید رجایی (89 - 88)  1035
تهیه دستورالعمل انجام عملیات میدانی پروژه‌های ژئوتکنیک دریایی ایران 1036
طراحی خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 1040
خط لوله دریایی فاز 12 عسلویه 1062