مهندسین مشاور هندسه پارس

 

پروژه های بخش تخصصی راه و طرح هندسی

 

عنوان کد
مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره 1002
نظارت بر عملیات اجرایی سردر و دیوارکشی بندرگاه تجاری کیش 1009
مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس 1010
مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید محلاتی حد فاصل محدوده تقاطع خیابان 17 شهریور تا میدان فتح 1022
مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل میدان سپاه تا تقاطع شوش- فدائیان اسلام (میدان شوش) 1023
 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه بخش هایی از طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) آبگیر دوم پالایشگاه بندرعباس 1027
طراحی مرحله دوم تاسیسات زیربنایی بندر خلیج‌فارس 1031
انجام خدمات مشاور مادر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مجتمع بندری شهید رجایی (89 - 88)  1035