رضایت نامه هاو تقدیر نامه های شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

حصول پیشرفت فیزیکی قابل توجه در پروژه تأمین و احداث اسکله کانتینری 35000 تنی بندر تجاری کیش
ICOPMAS 2014
ICOPMAS 2014
ICOPMAS
ICOPMAS
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
عدم تاخیر در پروژه مطالعات و بازنگری طرح جامع بندر تجاری کیش
حضور و مشارکت فعال در نمایشگاه سازمان بنادر و دریانوردی
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
حضور در اولین نمایشگاه بزرگ راه و ترابری و صنایع وابسته
کیفیت مطلوب مدیریت،طراحی و اجرای پروژه ترمیم اسکله بندر شهید باهنر
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
رضایت از عملکرد در اجرای قراردادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
رضایت از عملکرد خدمات نظارت کارگاهی
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
رضایت از کیفیت،سرعت انجام کارو کفایت کارکنان در اجرای قرارداد
رضایت از عملکرد ارائه خدمات مهندسی در پروژه بازسازی،مرمت و نوسازی اسکله
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
گواهی رضایت مشتری از خدمات مشاوره ای در اجرای قرارداد EPC
رضایت از ارائه خدمات مهندسی در طرح توسعه بندر صادراتی ماهشهر
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
رضایت از ارائه کلیه ی خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه،طرح ساماندهی بندرصادراتی ماهشهر
رضایت از عملکرد طرح توسعه و تهیه طرح جامع بندرخلیج فارس
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
رضایت از عملکرد در طرح جامع و ارائه خدمات مشاوره ای در بندر خلیج فارس
گواهینامه حفظ منافع ملی و رعایت مصالح کارفرمایی
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
رضایت از عملکرد توسط معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش
رضایت از عملکرد در اجرای پروژه مطالعات و بازنگری طرح جامع و طرح تکمیلی بندرگاه تجاری کیش
رضایت از عملکرد مهندسین مشاور هندسه پارس
رضایت از عملکرد در خصوص انجام مطالعات و طراحی طرح تغییر کاربردی بندر ترافیک ساحلی