مهندسین مشاور هندسه پارس

 

پروژه های بخش تخصصی اقتصاد حمل و نقل

 

عنوان کد
مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره 1002
مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس 1010
تهیه مدارک فنی جهت اخذ مجوز بهره برداری از کارگاه ساخت و تعمیر شناور 1016
تهیه اسناد و مدارک فنی و مالی لازم جهت اخذ وام از بانک توسعه اسلامی به منظور احداث بیمارستان 200 تختخوابی در شهرستان ایلام 1020
 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه بخش هایی از طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) آبگیر دوم پالایشگاه بندرعباس 1027
طراحی مرحله دوم تاسیسات زیربنایی بندر خلیج‌فارس 1031
تهیه اسناد و ارزیابی کیفی، مالی و فنی پیشنهادات سرمایه‌گذاری در زمینه جمع‌آوری، پردازش و دفع مواد زائد از عملیات شناورها و جذب سرمایه‌گذار 1034
انجام خدمات مشاور مادر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مجتمع بندری شهید رجایی (89 - 88)  1035
مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت 1046