تهیه مدارک فنی جهت اخذ مجوز بهره برداری از کارگاه ساخت و تعمیر شناور

تهیه مدارک فنی جهت اخذ مجوز بهره برداری از کارگاه ساخت و تعمیر شناور
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1386/09/07 بندر عباس شرکت پارس کشتی پولاد بندرسازی و سازه‌های دریایی 1016

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

شركت پارس كشتي پولاد (سهامي خاص)، داراي پروانه بهره‌برداري جهت ساخت ده فروند شناور در سال مي‌باشد. اين شركت جهت ادامه فعاليت و استفاده از بخشي از ساحل بندرعباس به عنوان حوضچه خشك به منظور ساخت و تعمير شناورهاي با آبخور كمتر از 2 متر، نياز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دريانوردي داشت. از اين رو بررسي فعاليت‌ها و ارايه راه حل جهت رفع مشكلات و نواقص موجود به اين مشاور واگذار گرديد.

ویژگی مهم این پروژه:

•بررسي نيازمندي‌هاي يك كارگاه ساخت با توجه به ويژگي‌هاي حوضچه خشك و بررسي راه‌حل‌هاي مختلف و انتخاب مناسب‌ترين گزينه از جنبه‌هاي فني و اقتصادي از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه به شمار مي‌آيد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بررسي فعاليت‌هاي قابل انجام در كارگاه ساخت وتعمير شناور

• مشخص نمودن نواقص و كمبودها و ارايه راه حل جهت رفع آنها

• شركت در جلسات اخذ مجوز و بررسي طرح در سازمان بنادر و دريانوردي

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

بندرسازی سازه های دریایی ـ اقتصاد