مهندسین مشاور هندسه پارس

 

پروژه های بخش تخصصی تونل

 

عنوان

کد

مطالعات طرح عبور تونل مترو از زیرگذر بزرگراه شهید دستجردی (ایستگاه صفه قطار شهری اصفهان)

1007

مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید محلاتی حد فاصل محدوده تقاطع خیابان 17 شهریور تا میدان فتح

1022

مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل میدان سپاه تا تقاطع شوش- فدائیان اسلام (میدان شوش)

1023

مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت

1046

مناقصه طرح و ساخت سامانه تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور

1049

مطالعات و نظارت بر طرح پایدارسازی گود مجتمع تجاری ـ اداری ولیعصر

1064