مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید محلاتی حد فاصل محدوده تقاطع خیابان 17 شهریور تا میدان فتح

مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید محلاتی حد فاصل محدوده تقاطع خیابان 17 شهریور تا میدان فتح
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1387/02 تهران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران مهندسی زیرساخت ها 1022

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

افزايش بسيار زياد جمعيت در كلان‌شهرها انكارناپذير است و از آنجا كه جمعيت و مستحدثات مختلف در شهرهاي بزرگ در سطح وسيعي گسترده مي‌شوند، دسترسي سريع به مناطق مختلف درون شهري و برون شهري اهميت زيادي دارد. امروزه فضاي شهرهاي بزرگ فقط محدود به سطح زمين و فضاي بالاي سطح نمي‌شود و براي زمين زير سطحي نيز با احداث سازه‌هاي زيرزميني مختلف برنامه‌ريزي مي‌شود. احداث تونل‌هاي طويل يكي از اين نمونه برنامه‌ريزي‌ها در شهر تهران براي استفاده از فضاهاي زيرزميني جهت احداث مسيرهاي دسترسي است. يكي از محورهاي شرقي- غربي تهران بزرگراه شهيدمحلاتي مي‌باشد كه در حال حاضر در حدفاصل بزرگراه بسيج تا تقاطع خيابان 17 شهريور با عملكرد بزرگراهي در حال بهره‌برداري است. نظر به اينكه مطالعات ادامه اين مسير به سمت شرق حدفاصل بزرگراه بسيج تا محور كمكي بزرگراه بسيج در دستور كار قرار گرفته و با عنايت به اينكه شبكه بزرگراهي شهر تهران در بخش محورهاي شرقي- غربي داراي كمبود مي‌باشد لذا مقرر گرديده مطالعات امكان‌سنجي ادامه اين بزرگراه حدفاصل محدوده تقاطع خيابان 17 شهريور تا ميدان فتح به طول حدود 9/5 كيلومتر انجام شود.

ویژکی مهم این پروژه:

• تونل شهري به طول 9/5 كيلومتر در جهان كم نظير است . مشكلات تهويه و ايمني از چالش‌هاي اصلي اين پروژه است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• پيگيري،‌ جمع‌آوري و دريافت و بررسي مدارك و اطلاعات مورد نياز پروژه (نقشه‌برداري،‌ ژئوتكنيك، آب‌هاي زيرزميني، ميزان ترافيك)

• بررسي شرايط محلي و محدوديت‌هاي اجرايي در محدوده مورد مطالعه و تاثير آن در انتخاب گزينه‌هاي مختلف پيشنهاد يك گزينه مناسب زيرگذر در محور مورد نظر

• پيشنهاد اجرايي

• توجيهات فني، اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي پروژه

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک، سازه، زمین شناسی، حمل و نقل، مصالح، محیط زیست

دریافت بروشور