مهندسین مشاور هندسه پارس

 

بخش تخصصی ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک شاخه ای از مهندسی عمران است که به بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث ابنیه می پردازد. ابزارهای علمی مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک علوم پایه ای نظیر مکانیک خاک، مکانیک سنگ، و زمین شناسی مهندسی و علوم کاربردی مرتبط نظیر پی سازی، تونل سازی، و سد سازی است. در ابتدای هر پروژه عمرانی، با برنامه ریزی و انجام شناسائیهای محلی ژئوتکنیکی، ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی، و شیمیائی زمین ساختگاه پروژه ارزیابی شده و مخاطرات محتمل از قبیل زمین لرزه، زمین لغزش، و روانگرائی در ارتباط با پروژه مد نظر قرار می گیرد. سپس، انواع پی ها، سازه های نگهبان، عملیات خاکی، و روسازی های پروژه تحلیل و طراحی می گردند. رادیه ها، شمعها، و کیسون ها، نمونه هائی از پی ها، دیوارهای حائل و سدهای خاکی نمونه هائی از سازه های نگهبان، و احداث خاکریزها، گودها، تونلها، کانال ها، مخازن، و مدفن های زباله نمونه هائی از عملیات خاکی می باشند.

 

بخش تخصصی ژئوتکنیک در هندسه پارس

بخش تخصصی ژئوتکنیک، یکی از شاخه های تخصصی اصلی در مهندسین مشاور هندسه پارس است. این بخش تخصصی علاوه بر همکاری با سایر بخش تخصصیهای تخصصی شرکت و ارائه خدمات در پروژه های نیازمند تخصص چندگانه نظیر مخازن، دکل ها و برجها، اسکله ها، تونل ها وحوضچه های آبگیر، به صورت مستقل نیز برخی پروژه های خاص ژئوتکنیکی از قبیل استحصال و بهسازی زمین را انجام می دهد.

بخش تخصصی ژئوتکنیک

 

پرسنل

پرسنل بخش تخصصی ژئوتکنیک در مهندسین مشاور هندسه پارس شامل کارشناسان تمام وقت شرکت و مشاوران ارشد پاره وقت می باشد.مشاوران ارشد پاره وقت شامل چند تن از متخصصان شناخته شده کشور می باشند که با توجه به نیازهای خاص هر پروژه از آنها در مراحل مختلف پروژه از قبیل شناسائی های ژئوتکنیکی، طراحی ها، و نظارت های عالی میدانی ونیز کنترل گزارش ها و نقشه ها استفاده می شود.

 

امکانات علمی

استفاده از تجربیات موجود در ادبیات فنی و اطلاعات پروژه های مشابه پیشین ، نقش مهمی در تصمیم گیری ها و هدایت صحیح پروژه های ژئوتکنیکی دارد. بعلاوه با توجه به تنوع ابنیه مرتبط با بخش تخصصی، از مخزن نفتی رو زمینی تا اسکله های دریائی و از گودبرداری ها تا روسازی های صنعتی نیاز به مراجع، راهنماها و استانداردهای متنوع و معتبری در تمام این زمینه ها وجود دارد. از این رو، این مشاورین تلاش نموده است تا بانک اطلاعاتی الکترونیک جامعی شامل کتب، مقالات، استانداردها و آئین نامه های مرتبط فراهم نماید. دسترسی به این مجموعه اطلاعاتی، باعث گردیده است تا کارشناسان این بخش تخصصی بتوانند در کمترین زمان ممکن به حجم قابل توجهی از اطلاعات مرتبط دست یافته و در نتیجه طراحی های انجام شده، کاملا منطبق با دستاوردهای فنی روز انجام گردد.  

 

امکانات کامپیوتری و نرم افزارها

استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری به منظور تحلیل ها و طراحی های دقیق ضروری است. نرم افزارهای مورد استفاده در بخش تخصصی ژئوتکنیک به شرح ذیل می باشند:

 FLAC : به منظور انجام مدلسازی و تحلیل های عددی ژئوتکنیکی به صورت عام   

 PLAXIS : به منظور انجام مدلسازی و تحلیل های عددی ژئوتکنیکی به صورت عام    

 GEO-SLOPE : به منظور مدلسازی و تحلیل پایداری شیب ها و محاسبات تراوش  

 WALLAP : به منظور انجام مدلسازی و تحلیل ها ابنیه نگهبان و اسکله ها

 LIQUEFY : به منظور انجام تحلیل های روانگرائی

 ALL PILE : به منظور تحلیل و طراحی پی های عمیق

 Z SOIL : به منظور تحلیل و طراحی فضاهای زیرزمینی

 SHORING : به منظور تحلیل و طراحی سپر ها

 U PRESS : به منظور تحلیل و طراحی اولیه پوشش تونل ها

علاوه بر استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری تجاری، با توجه به توانائی های کارشناسان این بخش تخصصی، تا کنون نرم افزارهای صفحه گسترده (Spreadsheet) مختلف، بسته به نیاز، توسعه یافته اند. اهداف توسعه این نرم افزارها کنترل محاسبات عددی و مدلسازی های انجام شده با نرم افزار ها بوده است. نمونه هایی از این محاسبات شامل تحلیل نشست مخازن نفتی، تحلیل و طراحی زهکش های قائم زمین و تحلیل و طراحی پی های صنعتی می شود.

 

پروژه های بخش تخصصی ژئوتکنیک در مهندسین مشاور هندسه پارس

بخش تخصصی ژئوتکنیک مهندسین مشاور هندسه پارس از بدو فعالیت شرکت تا کنون، پروژه های مختلفی را با کیفیت به اتمام رسانده است. در بسیاری از این پروژه ها، خدمات مهندسی ژئوتکنیک به صورت موازی و هماهنگ با خدمات سایر بخش تخصصی های تخصصی شرکت ارائه گردیده است، ضمن اینکه در برخی موارد پروژه منحصر به ارائه خدمات ژئوتکنیکی بوده است برخی پروژه های مهم این بخش به شرح زیر بوده اند:

 

طراحی ها و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های شهری و صنعتی(تونل، پالایشگاه، نیروگاه و ...)

تونل تقاطع بزرگراه شهید دستجردی،اصفهان(تحلیل وضعیت ژئوتکنیکی و پایداری شیب ها،بررسی و ارائه راهکار پایدار سازی)
طرح آبگیر پتروشیمی کاویان(مطالعات تراوش،تحلیل و طراحی پایداری گود و طراحی ژئوتکنیکی دیوارها و کف) 

مخازن کروی عسلویه (طراحی و نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیکی،مطالعه و طراحی بهسازی زمین،مطالعه و طراحی پی مخازن)

مطالعات امکان سنجی تونل شهید محلاتی و ادامه تونل بزرگراه شهید صیاد شیرازی

مطالعات مرحله اول ادامه تونل بزرگراه شهید صیاد شیرازی(دستور العمل و نظارت بر عملیات ژئوتکنیک،مطالعات ژئوهیدرولوژی و طراحی سازه ای تونل و طرح هندسی)

طراحی ژئوتکنیک،گود برداری،و سازه نگهبان پروژه مجتمع چند منظوره صادقیه

 

طراحی و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های دریایی-نفتی(بندر، اسکله، آبگیر و ...)

 طرح توسعه بندر صادرات نفتی ماهشهر

 مطالعات و طراحی بهسازی و احیا زمین(پیش بار گذاری،میکروپایل،شمع،تراکم دینامیکی و...)

 مطالعات و طراحی دایک(مشخصات فنی،پایداری شیب ها ،تحلیل تراوش و ...)

 طراحی ژئوتکنیکی پی ها(پی مخزن نفتی،طراحی پی ماشین آلات،برج و ابنیه و ...)

 خدمات نظارت بر عملیات پیش بار گذاری و تحکیم بستر انبار نفت ماهشهر

 طراحی دومین آبگیر دریایی پالایشگاه بندر عباس(تحلیل و طراحی پایداری شیب ها،تحلیل تراوش،نظارت کارگاهی)

طراحی بندر تجاری کیش و بندر خلیج فارس(مطالعه و طراحی دیوار ساحلی،طراحی و نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیکی،طراحی روسازی ترمینال های کانتینری و کالای عمومی)

اسکله های نفتی جزایر شش گانه خلیج فارس(مطالعات زمین شناسی،مطالعات ژئوتکنیکی و مطالعات لرزه ای)

طراحی اسکله های c5 و c1 بندر شهید باهنر(طرح توسعه و تعمیر اسکله ها،طراحی شمع های اسکله)

طراحی پی جرثقیل هزار تنی حوضچه خشک صدرا در بوشهر

دستور العمل و نظارت بر عملیات ژئوتکنیک،طراحی ژئوتکنیک و سازه ای فونداسیون جرثقیل

مشاوره مهندسی و نظارت عالیه جهت اجرای گود برداری حوضچه خشک خزر در نکا(دستور العمل رفتار سنجی سپرهای کوبره شده،تحلیل

باربری میل مهارها و طراحی انکر های تقویتی)

 

جهت مشاهد لیست کامل پروژه های همراه با جزئیات آن اینجا کلیک کنید