مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

استاندارد ISO 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت)

سیستم مدیریت کیفیت مهندسین مشاور

 

مهندسین مشاور هندسه پارس در اواخر دی ماه 90 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت) از شرکت TUV NORD گردید. در این رابطه مدارک و دستورالعمل های مربوطه در این شرکت به کار گرفته می شود.

پذیرش این سیستم یک تصمیم استراتژیک در شرکت هندسه‌پارس می‌باشد. در واقع طراحی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان تحت تاثیر عواملی مانند: محیط کار، تغییرات در محیط یا خطراتی که همراه با آن محیط است، نیازهای در حال تغییر، اهداف، مدارک و مستندات فراهم شده و فرآیندهای به کار گرفته شده می‌باشد. این استاندارد یک رویکرد فرآیندی را در هنگام ایجاد، بکارگیری و بهبود اثربخشی به منظور افزایش رضایت مشتری را از طریق تحقق خواسته‌های مشتری فراهم می‌سازد. در این سیستم روش برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی و اقدام به عنوان یک الگو جهت رضایت مشتریان یا کارفرمایان استفاده می‌گردد.

 

استاندارد ISO 9001:2008	(سیستم مدیریت کیفیت)استاندارد ISO 9001:2008	(سیستم مدیریت کیفیت)