مهندسین مشاور هندسه پارس
مهندسین مشاور

 

پروژه های بخش تخصصی سیویل

 
عنوان کد
مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم طرح تغییر کاربری بندر ترافیک ساحلی شهید رجایی (بندر خلیج فارس) به بندر صادرات و ترانزیت مواد نفتی، صادرات مواد معدنی و صادرات و واردات کالاهای متفرقه 1001
مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره 1002
مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس 1010
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر 1012
طراحی مرحله دوم ترمینال مسافری شماره 2 بندر تجاری کیش 1014
مطالعات و طراحی ساختمانها و نظارت بر پروژه های بندر تجاری کیش (نظارت بر اسکله؛ نظارت بر ترمینال 2) 1019
تهیه اسناد و مدارک فنی و مالی لازم جهت اخذ وام از بانک توسعه اسلامی به منظور احداث بیمارستان 200 تختخوابی در شهرستان ایلام 1020
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح تفصیلی (Detail) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر  1024
 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه بخش هایی از طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) آبگیر دوم پالایشگاه بندرعباس 1027
طراحی خطوط لوله دریایی برداشت آب و تخلیه پساب آبگیر پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 1040
مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت 1046
خط لوله دریایی فاز 12 عسلویه 1062