مطالعات و طراحی و نظارت بر پروژه های بندر تجاری کیش


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه (تمدید شده و ادامه دارد) 1386/11/02 جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش مهندسی زیرساخت ها 1019

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه حاضر به منظور انجام مطالعات و طراحی و نظارت بر پروژه های بندر تجاری کیش به شرح زیر منعقد گردیده است :

الف - پروژه های نظارتی :
1- فاز اول لایروبی و احداث دایک پیرامونی بندر تجاری کیش
2- پاویون بندرگاه کیش

ب – پروژه های مطالعات و طراحی و تهیه اسناد:
1- احداث برج کنترل بندر تجاری کیش
2- تعریض بازوی شرقی موج شکن و احداث 8 پست اسکله رورو بندر تجاری کیش
3- احداث انبار کانتینری بندر تجاری کیش
4- تأمین مصالح و اجرای سیستم حفاظت در برابر خوردگی اسکله های تفریحی بزرک، مرکزتفریحات و ورزش های دریایی و میرمهنا

ج- پروژه های مطالعات و طراحی :
1- بازنگری طرح تاسیسات زیربنایی بندر تجاری کیش
2- طرح لوله های خروجی آب شیرین کن بندر تجاری کیش
3- طرح تجهیزات بندر تجاری کیش (BOO)

پروژه های مورد نظر از مهمترین عوامل در توسعه بندر تجاری کیش میباشند و امکان بهره برداری از بندر با ظرفیت های بسیار بالاتر در آینده را فراهم می سازند و در طرح توسعه آتی بندر تجاری کیش برای تبدیل شدن به یکی از بنادر مهم منطقه سهم بسزایی دارند.

توضیح مختصری در مورد خصوصیات مهم و کلیدی پروژه:

• واقع شدن پروژه در یکی از اساسی ترین مناطق موجود در جزیره کیش

• بهره برداری از قسمتهای مختلف بندر حین اجرای پروژه

• ضرورت بهره برداری از پروژه ها در زودترین زمان ممکن با توجه به نیاز بندرگاه

• کار در بندرگاه و در مجاورت دریا و نیاز به افراد متخصص با توجه به صعوبت کار

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

● فاز اول لایروبی و احداث دایک پیرامونی بندر تجاری کیش از مهمترین عوامل در توسعه بندر تجاری کیش میباشد و امکان پهلوگیری کشتی های با ظرفیت های بسار بالاتر را در بندرگاه فراهم می آورد.

● برج کنترل کیش به عنوان یکی از نماد بندرگاه با طراحی بسیار زیبا و منطبق با ویژگی های منطقه در آینده بندرگاه با توجه به نیاز مبرم به کنترل های بیشتر بسیار مهم میباشد.

● از مشکلات بسیار مهم فعلی بندرگاه عدم وجود اسکله های رورو با قابلیت های بسیار زیاد این اسکله ها در امر تخلیه و بارگیری میباشد که این امر با احداث 8 پست اسکله رورو با ظرفیت های 1500 و 5500 تنی تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد.

● با توجه به اینکه امروزه حجم زیادی از مبادلات از طریق کشتی های کاتنینری انجام میشود احداث انبار کانتینری با فضای کافی از ضرورت های توسعه بندر تجاری کیش میباشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● مرحله مطالعات

● مرحله طراحی

● مرحله نظارت‌عاليه و نظارت مقيم

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

معماری - سیویل و سازه- برق – مکانیک – ژئوتکنیک – سازه های دریایی - پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
10% 60% 10% 20% درصد مشارکت

دریافت بروشور