خدمات مهندسي جهت انجام مطالعات و طراحي حوضچه و خطوط لوله برداشت آب و تخليه پساب آبگير پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس

خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه بخش هایی از طرح پایه و تفصیلی آبگیر دوم پالایشگاه بندرعباس

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
14 ماه 1387/07/27 بندر عباس كارفرماي اصلي: شركت نفت ستاره خليج فارس
پيمانكار EPC احداث آبگير: ---
پيمانكار EPC احداث خطوط لوله برداشت آب و تخليه پساب
مهندسی زیرساخت ها 1027 - 1040

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شركت نفت ستاره خليج فارس، اقدام به احداث پالايشگاه بسیار بزرگی در بندرعباس نموده است. به منظور تامين آب خنك مورد نياز برای سرد كردن تجهيزات اين پالايشگاه، خدمات مهندسي احداث حوضچه و خطوط لوله برداشت آب و تخليه پساب آبگير دوم اين پالايشگاه، در مجاور بندر شهيد رجايي به اين مشاور واگذار گرديد.

توضیح مختصری در مورد خصوصیات مهم و کلیدی پروژه:

مطالعات پخش حرارت و مکان یابی نقاط آب گیری و تخلیه

طراحی حوضچه پمپاژ به ظرفیت 200 هزار متر مکعب بر ساعت

طراحی کانال برگشتی و سیستم تخلیه به دریا به ظرفیت 73 هزار متر مکعب برساعت

طراحی ساختمان های جانبی شامل کلر زنی، پست برق و اتاق کنترل

طراحی محوطه سایت و تاسیسات زیربنایی

ویژگی های مهم این پروژه:

شركت مهندسين مشاور هندسه پارس به عنوان مشاور همكار شرکت صدرا ، علاوه بر توجه كامل به نيازها و الزامات كارفرماي اصلي و تبعيت از استانداردهاي بين‌المللي، تلاش همه جانبه‌اي در جهت ساده‌سازی ساخت و كاهش زمان اجرا و هزينه‌هاي پروژه داشته است. از مهمترين ويژگي‌هاي اين پروژه ميتوان به موارد زير اشاره داشت:

• طراحي گود به ابعاد 100×100 متر و به عمق 15 متر در 50 متري ساحل دريا و تعيين روش پايدارسازي و آبكشي آن جهت ساخت حوضچه پمپاژ كه با كمترين هزينه و حداقل زمان اجرا گرديد.

• مدل‌سازي و آناليز سه بعدي سازه بسيار پيچيده حوضچه پمپاژ با نرم‌افزار ABAQUS و بهينه‌سازي طرح حوضچه با حذف ميل مهار در كف كه منجر به صرفه‌جويي بسيار در هزينه و ساخت حوضچه شد.

• تهيه برنامه‌هاي طراحي و تهيه نقشه‌هاي اجرايي حوضچه (با بيش از m3 25.000 بتن و 3.500 تن آرماتور) كه در كمترين زمان ممكن و بدون كوچكترين وقفه در روند اجراي پروژه انجام گرديد.

• انجام مطالعات پيچيده پخش حرارت و ارائه الگوي مناسب تخليه پساب كه در عين ارضاي ملاحظات فني و زيست محيطي، منجر به پيشنهاد روشي ارزان و سريع براي تخليه پساب گرم به دريا شد.

• طراحي بهينه كانال تخليه پساب به طول 6 كيلومتر و تاسيسات آن شامل:

1) سيفون‌هاي متعددي كه در محل عوارض شامل خطوط لوله نفت و گاز، بزرگراه، راه‌آهن و مسيل پيش بيني شد.

2) خطوط لوله تحت فشار از پالايشگاه تا سازه Weir در محل اتصال خطوط لوله تحت فشار و كانال

3) سازه Drop

4) سازه تخليه آب به دريا

با توجه به تغيير در الزامات كارفرما در حین انجام کار، اين مهندسين مشاور برای سرعت بخشیدن به اجراي پروژه، نسبت به بازنگري طرح بر اساس اطلاعات جديد از معارضین خطوط لوله و متناسب با تجهيزات و امكانات اجرايي پيمانكار اقدام نمود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• مطالعات محيطي و ارزيابي اثرات حرارتي تخليه پساب گرم در دريا و محل آبگيري

• طراحي سيويل حوضچه پمپاژ (Pumping satiation) در خشكي به ظرفيت m3/h 200.000

• طراحي خطوط لوله تحت فشار آب خنك به ظرفيت m3/h 75.000

• طراحي كانال برگشت آب گرم به ظرفيت m3/h 75.000 و طول 6 كيلومتر و سازه تخليه پساب به دريا

• طراحي سيويل محوطه شامل جاده‌ها، محوطه سازي، جمع‌آوري آبهاي سطحي، سيستم جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني

• طراحي معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و HVAC كليه ساختمانهاي پروژه شامل ساختمان كلرزني، اتاق كنترل، پست برق و نگهباني

• طراحي پي كليه تجهيزات شامل مخازن و پمپ‌ها

• طراحي سيستم اطفاي حريق

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ایمنی و آتش نشانی ـ سیویل ـ معماری ـ سازه ـ تاسیسات برقی و مکانیک محیط زیست ـ خط لوله ـ نفت و گاز و پتروشیمی ـ بنادر و سازه های دریایی مکانیک تجهیزات نفتی ـ اقتصاد ـ برق ـ کنترل و ابزار دقیق ـ حمل و نقل ـ ژئوتکنیک

دریافت بروشور