مهندسین مشاور| هندسه پارس

گروه ساختمان و سازه های صنعتی

گروه پروژه‌های ساختمان و سازه‌های صنعتی از دیگر مدیریت‌های مهندسین مشاور هندسه پارس بوده و فعالیت در زمینه موضوعات زیر را بر عهده دارد:

     (1) انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه و عمران صنعتی

     (2) انجام مطالعات و طراحی معماری ساختمانها، کارخانه‌ها، ... و سازه‌های خاص

    (3) انجام مطالعات و طراحی معماری داخلی

    (4) مطالعات بهسازی،‌ نوسازی، توانمندسازی و ساماندهی محیط‌های شهری و صنعتی

    (5) طراحی، محاسبه و نظارت انواع ساختمان ها

 این گروه با بهره‌گیری از بخش‌های تخصصی خود شامل :

§ بخش تخصصی معماری

§ بخش تخصصی سازه

§ بخش تخصصی سیویل

§ و بخش تخصصی تاسیسات برقی و مکانیکی HVAC

و همچنین سایر بخش‌های تخصصی زیرمجموعة گروه‌های دیگر، به ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های مختلف معماری و سازه‌ای مشغول می‌باشد.

گروه ساختمان و سازه های صنعتی|مهندسین مشاور