مطالعات و نظارت بر طرح پايدارسازي گود مجتمع تجاري ـ اداري وليعصر

مطالعات و نظارت بر طرح پايدارسازي گود مجتمع تجاري ـ اداري وليعصر
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
7 ماه 1389/11/10 تهران شرکت طرح و ساخت آمود‌پایا مهندسی زیرساخت ها 1064

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه مورد نظر احداث مجتمع تجاری- اداری ولی عصر واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از تقاطع توانیر، نبش کوچه ششم می باشد. این ساختمان نسبت به سطح خیابان ولی عصر به صورت 5 طبقه زیرزمین (جمعاً تا حدود 17 متر) و 13 طبقه روی زمین تعریف شده است . بدین منظور شرکت طرح و ساخت آمود پایا، به منظور تحقق خواسته‌های خود یعنی انتخاب پیمانکار EPC، کنترل و تایید طرح گودبرداری و سازه نگهبان مورد نیاز و همچنین نظارت بر اجرای آن و مطالعه و پایدارسازی ساختمان مجاور در طول گودبرداری تصمیم به استفاده از خدمات مهندسین مشاور هندسه‌پارس نمود.

ویژگی مهم این پروژه:

• واقع شدن پروژه در یکی از خیابان های اصلی شهر تهران

• وجود یک ساختمان مسکونی هفت طبقه بر روی ستون‌هایی با ارتفاع 12 متر در فضای متروکه زیر ساختمان در مجاورت ضلع شرقی زمین پروژه مورد نظر و بر روی شیب تند.

• وجود یک ساختمان 4 طبقه مسکونی حدود 20 سال ساخت در مجاورت ضلع شمالی

• انجام گودبرداری مطمئن و ایمن بدون آسیب رسیدن به سازه ها و تاسیسات مجاور گود

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• مرحله انتخاب پيمانكار EPC

• مرحله كنترل طراحي

• مرحله طراحی مجدد در صورت نیاز

• مرحله نظارت‌عاليه و نظارت مقيم

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک- سیویل و سازه- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
10% 90% - - درصد مشارکت

پیمانکار : شرکت بسپار پی ایرانیان