خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) و تفصیلی (Detail) و ارائه خدمات مهندسی کارگاهی برای دایک، خاکریزی و بهبود زمین در محوطه استحصالی طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر

خدمات مهندسی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1386/09/06 بندر ماهشهر اصلی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (NIOPDC)
مستقیم: شرکت ماشین سازی اراک (پیمانكار EPC)
مهندسی زیرساخت ها 1013

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

طرح توسعه بندر نفتي ماهشهر مورد توجه شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي ايران بوده است. با توجه به قرارگیری زمین احداث اين پروژه در خور ماهشهر، ابتدا باید حدود 35 هكتار زمين از دريا بازيافت می‌شد سپس به دليل شرايط نامناسب ژئوتكنيكي بهبود می‌یافت. ارايه خدمات مهندسي جهت تهيه طرح پايه (Basic) و تفصيلي (Detail) و ارايه خدمات مهندسي كارگاهي براي دايك پيراموني محوطه استحصالي و خاكريزي و بهسازی زمين اين محوطه در اين پروژه مد نظر بوده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به بزرگي مخازن فولادي (قطر 60 متر و ارتفاع 14 متر) و نرم بودن زمين طبيعي زير آنها تا عمق حدود 30 متر اشاره كرد.

• طرح ابتكاري پيش‌بارگذاري خاک زیر مخازن با آب نيز در اين پروژه اجرا گرديد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• تهيه شرح خدمات عمليات شناسايي ژئوتكنيكي مورد نياز و تفسير داده‌هاي ژئوتكنيكي

• بررسي بارها و نشست‌ مجاز مخازن نفتي و ابنيه

• تهيه طرح تفصيلي دايك پيراموني شامل كنترل‌هاي هيدروديناميكي، ژئوتكنيكي و اجرايي

• تهيه طرح تفصيلي روش اصلاح زمين

• پيشنهاد نوع مخازن نفتي، ايستگاه‌هاي پمپاژ و ابنيه مختلف و طرح تفصيلي آن

• پيشنهاد روش كنترل كيفيت عمليات بهسازي زمين در حين اجرا و پس از اتمام كار

• مهندسي كارگاهي جهت رفع ابهامات و اعمال تغييرات در مدارك حين اجرا

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

دریایی و هیدرودینامیک، ژئوتکنیک، محیط زیست

دریافت بروشور