مطالعات و امکان سنجی (فاز صفر) احداث اسکله های نفتی در جزایر قشم، خارک، هرمز، هنگام، لارک و تنب بزرگ

مطالعات و امکان سنجی (فاز صفر) احداث اسکله های نفتی در جزایر قشم، خارک، هرمز، هنگام، لارک و تنب بزرگ
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1387/06/11 خلیج فارس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (NIOPDC) نفت و گاز 1025

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

به منظور تسهيل در امر انتقال فرآورده‌هاي نفتي از سواحل جنوبي كشور به شش جزيره خليج فارس، انجام مطالعات احداث اسكله‌هاي نفتي در جزاير اشاره شده، توسط اين مهندسين مشاور انجام گرديده است. در اين راستا پس از انجام مطالعات فاز صفر، اسناد مناقصه احداث اسكله‌هاي نفتي و تاسيسات جانبي مربوطه، تهيه شد تا بصورت قرارداد EPC به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار خواهد شود.

ویژگی مهم این پروژه :

• تلفيق مسائل مربوط به طراحی سازه های دريايی و بندری با سايت های ذخيره فراورده های نفتی

• مکان يابی محل مناسب جهت احداث اسکله تخليه و بارگيری فراورده های نفتی در هر جزیره

• شرايط متنوع هيدروديناميکی به دليل قرار داشتن جزاير شش گانه در نقاط مختلف خليج فارس

• لزوم تعامل و همکاری بين بخش های مختلف مهندسی از جمله سازه های دريايی، ژئوتکنيک، سازه، فرآيند، پايپينگ، مکانيکال، الکتريکال و ابزار دقيق .

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1) انجام مطالعات محيطی و بررسی های ميدانی

• بررسی وضعيت موجود تاسيسات

• بررسی و تحليل اطلاعات محيطی

• پيش بينی ميزان مصرف فرآورده ها در افق 20 ساله

• تعيين ظرفيت بهينه اسکله های نفتی

2) بررسی و امکان سنجی احداث اسکله

• مطالعات اماری باد و موج

• مطالعات ناوبری

• تهيه و ارائه نقشه و مشخصات فنی

3) نقشه های جانمايی دريايی و خشکی

• تهيه مشخصات فنی پايپينگ، فرآيند، مکانيکال، الکتريکال، حفاظت کاتديک، ابزار دقيق، اسکله و سيويل

• تهيه اسناد مناقصه و شرح کار پيمانکارEPC

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

بندر سازی و سازه های دریایی ـ ژئوتکنیک ـ سازه ـ فرآیند ـ پایپینگ ـ مکانیکال و الکتریکال ـ ابزار دقیق ـ نفت و گاز و پتروشیمی ـ محیط زیست

دریافت بروشور