ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی آبگیر مبین 2

ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی آبگیر مبین 2
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
75 روز 1386/07/25 عسلویه --- مهندسی زیرساخت ها 1015

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) انجام مطالعات و اجراي فاز 2 آبگير مبين 2 در عسلويه را بر عهده داشته است. اين آبگير براي برداشت آب خنك دريا و ارسال آن جهت خنك كردن تاسيسات صنعتي به كار مي‌رود و در نهايت آب گرم به دريا باز مي‌گردد. با توجه به حساسيت‌هاي زيست‌محيطي منطقه عسلويه و اهميت پروژه، مطالعات ارزيابي اجمالي و سپس ارزيابي تفصيلي زيست‌محيطي اين آبگير طي 2 قرارداد به اين مهندسين مشاور واگذار گرديد. در اين پروژه پس از ارايه روش‌هاي نمونه‌گيري و آزمايش توسط اين مشاور، نمونه‌گيري از آب و رسوب توسط شركت صدرا و آزمايش‌هاي مربوطه، در آزمايشگاه مورد تاييد سازمان حفاظت محيط‌زيست انجام گرفت.

ویژگی مهم این پروژه:

• نزديكي پروژه به پارك ملي دريايي خليج‌ نايبند، تداخل تعداد زياد تاسيسات صنعتي در منطقه و عظيم بودن اين آبگير از ويژگي‌هاي بارز اين پروژه بوده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• تشريح وضعيت موجود محيط‌ زيست منطقه

• پيش‌بيني اثرات پروژه بر محيط‌هاي فيزيكي ـ شيميايي، محيط بيولوژيكي، اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي

• ارزيابي زيست‌محيطي گزينه‌هاي محتمل براي پروژه

• ارايه برنامه اقدامات كاهش اثرات سوء و مهم

• ارايه برنامه‌هاي مديريت محيط ‌زيست

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

محیط زیست، دریایی و هیدرودینامیک

دریافت بروشور