ارائه خدمات مهندسی در پروژه بازسازی اسکله (نفتی) C1 و تخریب و نوسازی اسکله (نفتی) C5 بندر شهید باهنر

ارائه خدمات مهندسی در پروژه بازسازی اسکله (نفتی)  و تخریب و نوسازی اسکله (نفتی)  بندر شهید باهنر
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1386/09/14 بندر عباس اصلی : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (NIOPDC)
مستقیم : شرکت کران دریا (پیمانکار EPC)
نفت و گاز 1017

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه

اسكله‌هاي نفتي C1 و C5 در بندر شهيدباهنر در استان هرمزگان قرار دارند و توسط شركت ملي پخش جهت تبادل محصولات نفتي استفاده مي‌شوند. خدمات مهندسي جهت توسعه،‌ مرمت و بازسازي اين اسكله‌ها طي قراردادي در سال 1386 به اين مهندسين مشاور واگذار گرديد.

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

●تبديل طرح اولیه تخريب كامل اسكله‌هاي نفتي مصوب كارفرما به طرح تعميراتي و در نتيجه كاهش زمان و هزينه عمليات اجرايي پروژه

●درگير بودن تعداد زیادی ديسيپلين‌ تخصصي و هماهنگي آنان

●تداوم بهره‌برداري از اسكله‌ها حين اجرا

●آزمايش‌هاي تخصصي پيشرفته بتن و طرح ويژه تعمير شمع‌هاي بتني

● پروژه EPC

● بازسازی اسکله های نفتی C1 و C5 در بندر شهید باهنر، بندرعباس

● تبادل محصولات نفتی: LPG, Gasoline, Gasoil, Fuel Oil, ATK

● مقاوم سازی اسکله شمع و عرشه بتنی با استفاده از مفاهیم طراحی بر پایه عملکرد وتحلیل استاتیکیüغیرخطی با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه

●دريافت لوح تقدير طرح برتر بتن در سال 1389 از انجمن بتن ايران بابت روش جديد مقاوم سازي اسكله‌ در برابر زلزله و ترميم المان‌هاي بتني موجود

لوح تقدير طرح برتر بتن

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• تعيين نيازها و اهداف طرح

• تهيه شرح خدمات عمليات شناسايي‌هاي ميداني مورد نياز (ژئوتكنيك، نقشه‌برداري و هيدروگرافي،‌ مصالح تهيه نقشه‌هاي عين ساخت اسكله‌هاي فعلي)

• مطالعات هواشناسي و هيدرولوژي، هيدروديناميك، زمين‌شناسي و ژئوتكنيك، ناوبري،‌ منابع قرضه و مصالح ساختمان مورد نياز، خوردگي و دوام مصالح

• تهيه معيارها و مباني طراحي اسكله‌ها و تاسيسات

• طراحي عناصر سازه‌اي و سيستم‌ پهلوگيري و مهاري اسكله‌ها، تاسيسات (روشنايي، آبرساني، اطفاء حريق)، تاسيسات انتقال محصولات نفتي، و اتاق كنترل

• تهيه نقشه‌هاي فاز احداثي،‌ عناصر سازه‌اي و پهلوگيري اسكله‌ها، تاسيسات برق‌رساني و روشنايي، تاسيسات آبرساني، تاسيسات انتقال و بارگيري مواد نفتي (لوله‌كشي)

• تهيه مشخصات فني، عناصر سازه‌اي، رنگ‌آميزي، حفاظت كاتديك، تجهيزات برقي و روشنايي، آبرساني، انتقال و بارگيري مواد نفتي، روش‌هاي ترميم و بهسازي

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

سازه، ژئوتکنیک، دریایی و هیدرودینامیکی، مصالح، فرآیند، مکانیک، خطوط لوله، کنترل و ابزار دقیق، تاسیساتüمکانیکی و برقی، ایمنی و آتش نشانی

دریافت بروشور