مطالعات پخش حرارت آبگیر مبین 2

مطالعات پخش حرارت آبگیر مبین 2
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1385/08/07 عسلویه اصلی : شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
مستقیم : ---
مهندسی زیرساخت ها 1004

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) انجام مطالعات و اجراي فاز 2 آبگير مبين در منطقه عسلويه را بر عهده داشته است. ظرفيت مورد نظر طراحي اين آبگير در حدود 800 هزار مترمكعب در ساعت مي‌باشد. اين آبگير نقش تامين آب لازم براي خنك كردن تاسيسات صنعتي را بر عهده دارد. مطالعه پخش حرارت در اين نوع آبگيرهاي دريايي جهت تامين اهداف ذيل صورت مي‌گيرد:

• محل برداشت آب خنك از دريا و محل بازگشت آب گرم به دريا به اندازه كافي دور از يكديگر باشند.

• عمق آب در محل برداشت به گونه‌اي باشد كه آب برداشتي از دريا به اندازه كافي خنك باشد.

• محدوده تاثير زيست‌محيطي پساب حرارتي در شعاع قابل قبول باشد.

ویژگی مهم این پروژه :

• مطالعه دقيق پخش حرارت با توجه به دبي بالاي پساب حرارتي

• بررسي اثر ساير آبگيرها و پساب‌هاي موجود در منطقه

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• مدلسازي هيدروديناميك با نرم‌افزار Mike

• مدلسازي پخش حرارت با نرم‌افزارهاي Cormix و Mike

• بررسي تاثير متقابل آبگير مبين 1 و ساير آبگيرهاي منطقه بر آبگير مبين 2

• جمع‌بندي در خصوص محل برداشت آب خنك و محل تخليه آب گرم

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

دریایی و هیدرودینامیک