برگزاری سومین دوره آموزشی یک روزه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)


مهندس حسین فیروزرای مسئول دفتر IMS خبر داد که :
سومین دوره آموزشی یک روزه IMS با موضوع اداری، مالی و ستادی در تاریخ 93/05/30 با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی و اداری، مشاور IMS و سایر همکاران در مهندسین مشاور هندسه پارس برگزار گردید.
ایشان افزودند که دوره آموزشی با برنامه ذیل برگزار شد :

ردیف

موضوع

ساعت شروع

مدت زمان (دقیقه)

ارائه‌دهنده

1

رئوس وظایف و اختیارات

8:30

45

دکتر شکوه‌عبدی

2

روش اجرایی دستیابی به اهداف

9:15

15

آقای داود فلاح‌زاده

3-1

دستورالعمل نحوه معرفی خدمات

9:30

15

مهندس رحمانی

3-2-

روش اجرایی ساماندهی کتابخانه و آرشیو فنی

9:45

15

مهندس رحمانی

3

استراحت

10:00

30

-

4

دستورالعمل شماره‌گذاری و بایگانی مدارک

10:30

15

خانم کریمی

5

استخدام و عقد قرارداد همکاری

10:45

30

خانم گلستانها

5-1

روش اجرایی خرید و ارزیابی تامین‌کنندگان

11:15

15

آقای محمدرضا فلاح‌زاده

6

دستورالعمل صرفه‌جویی در مصرف منابع

11:30

15

آقای محمد صفری

7

ناهار و نماز

11:45

1:30

-

7-1

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و پیامدهای زیست‌محیطی

13:15

15

مهندس فیروزرای

7-2

روش اجرایی گزارش رویداد و حوادث

13:30

15

مهندس فیروزرای

8

دستورالعمل انجام معاینات دوره‌ای

13:45

15

خانم طاهری

9

- روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده‌ها
- روش اجرایی پایش و اندازه‌گیری فرآیندها
- روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
- روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

14

30

مهندس مشاور (مهندس شایسته)

10

روش اجرایی آموزش

14:30

15

خانم سارجلو

11

بحث و گفت‌وگو و جمع‌بندی

14:45

30

-


سومین دوره آموزشی یک روزه سیستم مدیریت یکپارچهسومین دوره آموزشی یک روزه سیستم مدیریت یکپارچهسومین دوره آموزشی یک روزه سیستم مدیریت یکپارچهسومین دوره آموزشی یک روزه سیستم مدیریت یکپارچهسومین دوره آموزشی یک روزه سیستم مدیریت یکپارچه