حضور مهندسین مشاور هندسه پارس در نمایشگاه کنفرانس مکانیک سنگ


دکترامید فروغ مدیر طراحی بخش تونل مهندسین مشاور هندسه پارس خبرداد که این مشاور در نمایشگاه پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران که در روزهای 27 و 28 اردیبهشت در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد، حضور داشت. در این نمایشگاه تجربیات قبلی و توانمندی های این مشاور در زمینه های طراحی و روش اجرای تونل و فضاهای زیرزمینی، طراحی و مشاوره پایدارسازی گود های عمیق، عملیات و مطالعات ژئوتکنیک معرفی شد. همچنین دکتر حسینی معاونت فنی شهرداری تهران، مهندس امام مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، مهندس جاری مدیر پروژه تونل انتقال آب کرج-تهران، مهندس طاهردوست مدیر پروژه قطارشهری قم، مهندس پورهاشمی مجری طرح های تونلی شهرداری، و همچنین جمعی از مدیران پروژه های تونلی و اساتید دانشگاه از غرفه این مشاور بازدید به عمل آوردند. درضمن برای اطلاع بیشتر در خصوص بخش تخصصی تونل و دریافت بروشور این بخش به آدرس http://www.parsgc.com/PDF/special-section-tunnel.pdf مراجعه کنید.

حضور هندسه پارس در نمایشگاه کنفرانس مکانیک سنگ

غرفه مهندسین مشاور در نمایشگاه


حضور هندسه پارس در نمایشگاه کنفرانس مکانیک سنگ

حضور دکتر حسینی در غرفه مهندسین مشاور