اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص محیط زیست از معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط مهندسین مشاور

 

خانم سیده‌حمیده طاهری کارشناس محیط‌زیست مهندسین مشاور هندسه‌پارس خبر داد که : این شرکت موفق به اخذ گواهینامه رتبه‌بندی پایه 3 تخصص محیط‌زیست از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری گردیده است.

با توجه به سوابق این شرکت در انجام مطالعات و تهیه گزارشات الف- امکان‌سنجی زیست‌محیطی، ب- ارزیابی زیست‌محیطی (EIA)، ج- برنامه مدیریت محیط‌زیست (EMP)، د- پایش زیست‌محیطی (EMS) و همچنین نظارت زیست‌محیطی بر اجرای پروژه‌ها در زمینه‌های (i) پروژه‌های بندرسازی و سازه‌های دریایی، (ii) پالایشگاه‌های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، (iii) تونل و سازه‌های زیرزمینی، (iv) ساختمان و سازه‌های صنعتی، مهندسین مشاور هندسه‌پارس قادر به ارائه راهکارهای متناسب با پروژه‌ها در جهت کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی در مراحل ساخت و بهره‌برداری می‌باشد. بخش تخصصی محیط‌زیست در این شرکت علاوه بر استفاده از کارشناسان محیط‌زیست، امکان بکارگیری متخصصان ارشد سازه‌های دریایی، صنایع نفت، تونل و سازه‌های زیرزمینی و ساختمان‌های صنعتی را دارد. جهت اطلاع از توانایی‌های این بخش تخصصی می‌توانید به کاتالوگ محیط‌زیست شرکت در آدرس ذیل مراجعه فرمایید .


انتقال مرجان ها در جزیره کیش

انتقال مرجان ها در جزیره کیش


محیط زیست پروژه تیابمحیط زیست پروژه تیاب

محیط زیست پروژه تیاب


آلودگی هوا در هنگام بارگیری مواد معدنی در بندرآلودگی هوا در هنگام بارگیری مواد معدنی در بندر


آلودگی هوا در هنگام بارگیری مواد معدنی در بندر


آلودگی نفتی خاک در بندر نفتی

آلودگی نفتی خاک در بندر نفتی


احداث باندوال در اطراف مخازن نفت برای جلوگیری از پخش شدن مواد نفتی در هنگام گسیختگی

احداث باندوال در اطراف مخازن نفت برای جلوگیری از پخش شدن مواد نفتی در هنگام گسیختگی


استفاده از مانع قائم شناور هنگام احداث دایک سنگی

استفاده از مانع قائم شناور هنگام احداث دایک سنگی