اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

تغییرنام مدیریت تونل و ژئوتکنیک به مدیریت مهندسی زیرساخت‌ها (92/06/03)

 

آقای دکتر شکوه‌عبدی، مدیرعامل مهندسین مشاور هندسه‌پارس اعلام کردند:


نام مدیریت "تونل و ژئوتکنیک" در مهندسین مشاور هندسه‌پارس به مدیریت "مهندسی زیرساخت‌ها" تغییر نام یافت.

تخصص تونل و ژئوتکنیک از جمله نقاط قوت شرکت است و کماکان موضوع اصلی فعالیت‌های این مدیریت خواهد بود ولی تغییر نام به این دلیل می‌باشد که این مدیریت در زمینه‌های دیگری هم فعالیت می‌کند. زیرساخت‌ها ترجمه Infrastructures است و بیشتر می‌تواند فعالیت‌های این مدیریت را نشان دهد. موضوع اصلی فعالیت‌های مدیریت‌مهندسی زیرساخت‌ها شامل تونل و ژئوتکنیک، ساختمان و سازه‌های صنعتی، سیویل، راه و حمل‌ونقل ریلی می‌باشد. در ضمن این مدیریت با سایر مدیریت‌های مهندسین مشاور هندسه‌پارس یعنی مدیریت نفت‌وگاز و پتروشیمی، مدیریت بندرسازی و سازه‌های دریایی و مدیریت ساختمان و سازه‌های صنعتی به فعالیت در زمینه‌های مشترک می‌پردازد. این زمینه‌های مشترک شامل مواردی نظیر آب‌گیرهای دریایی، آب‌شیرین‌کن و خطوط لوله انتقال نفت‌وگاز می‌باشد.