اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

آخرین وضعیت پروژه طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر (92/05/26)

 

آقای مهندس شیروانی مدیر پروژه آخرین وضعیت پروژه طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر را تشریح نموده و گفتند:

بندر صادراتی ماهشهر زیر مجموعه پالایشگاه آبادان، اولین بندر جهت صدور نفت خام و فرآورده‌های نفتی و بزرگترین بندر صادراتی نفتی بعد از جزیره خارک می‌باشد.

هدف از این طرح تاسیس 18 مخزن جدید به همراه کلیه متعلقات از قبیل ایستگاه پمپاژ، سیستمهای لوله‌کشی، برق و ابزاردقیق برای فرآورده‌های نفت کوره، گازوئیل و آب آتش‌نشانی و نیز نوسازی کلیه متعلقات مربوط به 50 مخزن موجود از قبیل ایستگاه پمپاژ، سیستم‌های لوله‌کشی، برق و ابزاردقیق جهت فرآورده‌های بنزین، نفت سفید و نفتا می‌باشد.

این پروژه از نظر اجرایی در حدود 75% می‌باشد. نقش هندسه‌پارس در این پروژه طراحی پایه، تفصیلی و مهندسی خرید است. در حال حاضر کلیه طراحی‌های پایه و تفصیلی شرح خدمات اولیه بطور 100 درصد به اتمام رسیده و با توجه به نقطه‌نظرات جدید شرکت NIOEC طراحی تفصیلی کارهای جدید در حدود 80 درصد انجام شده است.

 

آخرین وضعیت پروژه طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر توسط مهندسین مشاور هندسه پارس

آخرین وضعیت پروژه طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر توسط مهندسین مشاور هندسه پارس

آخرین وضعیت پروژه طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر توسط مهندسین مشاور هندسه پارس