انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل در آبان ماه ۱۳۹۹


شرح خبر:

حسین فیروزرأی مسئول دفترIMS هندسه پارس:

بسیاری از بیماری ها علایم ظاهری و آشکار ندارند و بیمار در مراحل اولیه متوجه بیماری خود نمی‌شود.

با توجه به اهمیت حفظ و پایش سلامت کارکنان، معاینات ادواری سالانه در شرکت هندسه پارس برای هفتمین دوره متوالی با همکاری مدیران و کارکنان در 2 مرحله و طی 4 روز توسط یکی از مراکز منتخب طب کار مورد تایید شبکه بهداشت و دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

به منظور ارتقاء سطح بهره وری و اطمینان از اثربخشی نتیجه معاینات، نوع آزمایشات و تست های سنجش سلامت، متناسب با گروه سنی و نوع فعالیت همکاران، توسط مسئول محترم HSE شرکت سرکار خانم مهندس نیری پور و کارشناس محیط زیست شرکت سرکار خانم مهندس طاهری مورد بررسی قرار گرفت و توسط دفتر برنامه ریزی و اجرا شد.

انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل در آبان ماه ۱۳۹۹

ابتدا کارکنان تحت نمونه برداری تخصصی قرار گرفتند. پس از آماده شدن پاسخ آزمایشات، با حضور کارشناس بهداشت حرفه ای از کارکنان تست سنجش بینایی و مشاوره سلامت شغلی انجام شد، سپس توسط پزشک متخصص معاینه و آزمایشات ایشان، تحلیل و به تناسب نوع وضعیت هشدار و یا بیماری احتمالی، همکاران مشاوره و ویزیت شدند.

همچنین در این دوره با توجه به شیوع بیماری کووید19 علاوه بر آزمایشات متداول، کارکنان به صورت مشارکت داوطلبانه مورد تست های غربالگری بیماری کووید19 نیز قرار گرفتند.

از آنجا که این روش مراقبتی اقدامی مؤثر در شناخت بیماری و پیشگیری و درمان زود هنگام است، مدیران شرکت با اهمیت دادن به این تجربه مفید، مصمم به تداوم این کار در آینده می باشند.

انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل در آبان ماه ۱۳۹۹

انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل در آبان ماه ۱۳۹۹

انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل در آبان ماه ۱۳۹۹