احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثرپیشرفت احداث خطوط لوله دریایی و برای آبگیری و تخلیه پساب پروژه آب‌شیرین کن ساقی کوثر به حدود 50% رسید.
پروژه بزرگ آب شیرین کن ساقی کوثر در استان هرمزگان، شهرک صنعتي خليج فارس، در 35 کيلومتري غرب شهرستان بندر عباس واقع گردیده است. این پروژه پس از اخذ تأییدیه از وزارت نیرو، به ظرفيت نهایی1.000.000 متر مکعب آب شيرين در شبانه روز به روش اسمز معکوس بر مبناي سه شيفت 8 ساعته و 355 روز كاري در زميني به مساحت 150 هكتار براي تامین آب صنایع مس و همچنین تأمین آب استان هاي هرمزگان، کرمان و يزد در چند فاز جداگانه طراحي گرديده است
جهت نیل به اهداف فوق نیاز به آبگیری روزانه حدود 3,000,000 مترمکعب در شبانه روز از دریا است، که 2,000,000 مترمکعب از این مقدار در قالب آب شور برگشتی مجددا به دریا ریخته می‌شود. پس از انجام مطالعات هیدرولیکی و پخش شوری از سوی شرکت هندسه پارس مشخص گردید که باید عملیات آبگیری از فاصله حدود 1300 متری از خشکی و تخلیه پساب برگشتی در فاصله حدود 2300 متری در دریا انجام ‌گیرد.
مجموع طول این خطوط در حدود 15 کیلومتر بوده که شامل 7 خط لوله آبگیری و 3 خط لوله پساب می باشد.
احداث خطوط لوله دریایی و تخلیه پساب با برگزاری مناقصه به شرکت صنایع فراساحل(صف) واگذار گردیده و از اردیبهشت‌ماه 95 آغاز شده است. نظارت کارگاهی و عالیه این عملیات، در قالب بخشی از پروژه شرکت آب‌آسیا از سوی شرکت هندسه پارس در حال انجام است.
مهندس محمودی مدیر پروژه هندسه پارس در پروژه گزارش داد که پیشرفت احداث خطوط لوله دریایی و تخلیه پساب پروژه تا کنون در حدود 50 درصد بوده و عمده فعالیت‌هایی که در این بخش انجام گردیده و یا در حال انجام است به شرح ذیل است.
1- عملیات خاکبرداری در خشکی :
عملیات خاکبرداری مسیر لوله‌ها در خشکی به حجم 75.000 مترمکعب ، با استفاده از بیل مکانیکی و کامیون انجام شده است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

2- عملیات لایروبی در دریا :
عملیات لایروبی و احداث ترانشه جهت ایجاد بستر مناسب لوله های دریایی که به حجم 1.215.000 مترمکعب توسط لایروب پردیس 7 موسسه مک‌کین(پیمانکاردست دوم شرکت فراساحل) انجام شده است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

3- عملیات بستر سازی مسیر اجرای لوله ها در خشکی :
عملیات بستر سازی مسیر اجرای لوله ها در بخش خشکی به حجم 4200 متر مکعب مورد نیاز است که تاکنون حدود 2800 متر مکعب آن انجام شده است. این عملیات با مصالح سنگی و به ضخامت 50 سانتی متر انجام می‌گیرد.

احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

4- عملیات بستر سازی مسیر اجرای لوله ها در دریا :
عملیات بستر سازی مسیر اجرای لوله‌ها در بخش دریایی با مصالح سنگی به حجم 43000 متر مکعب مورد نیاز است که تاکنون 22000 متر مکعب آن انجام شده است. این عمیات با سنگرانه های با دانه بندی خاص و با استفاده از بارج و بیل مکانیکی صورت گرفته است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

5- عملیات ساخت و مونتاژ لوله های بخش خشکی :
حجم عملیات جوشکاری و اتصال لوله‌های HDPE جهت بخش خشکی برابر با 180 سرجوش بوده که از این مقدار 140 سرجوش انجام شده است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

6- عملیات ساخت و مونتاژ لوله های بخش دریایی :
عملیات ساخت و مونتاژ لوله ها شامل عملیات جانبی جوش و ساخت استرینگ های دریایی می باشد. هر استرینگ از اتصال چندین لوله 6 متری ساخته شده است، به‌ گونه‌ای که طول استرینگ‌ها در بازه‌های 150 تا 300 متری قرار گیرد. جهت سنگین نمودن لوله از روش تزریق گروت به درون CORE TUBE های لوله استفاده می‌گردد. تعداد عملیات جوشکاری لوله های HDPE جهت ساخت استرینگ ها، در حدود 2100 سرجوش بوده که از این مقدار 1400 سرجوش انجام شده است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

7- عملیات نصب استرینگ های لوله در دریا :
این عملیات شامل بخش‌های (الف)به آب اندازی(عملیات لانچینگ)، (ب)حمل به محل نصب بصورت شناور با استفاده از یدک کش، (ج) مغروق ساختن استرینگ‌ها به وسیله باز نمودن شیر‌های ورود آب به استرینگ از یک طرف و باز نمودن شیر خروج هوا از آن از سمت دیگر و نهایتا با منحنی شدن استرینگ به شکل S صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است در فرآیند مغروق کردن لوله‌ها از ایربگ‌های متصل شده به خط لوله و بیل مکانیکی جهت فشار آوردن به سر لوله استفاده می‌گردد. درگام بعدی لوله‌ها با استفاده از شمع‌های راهنما و تیفور در محل نصب نهایی خود مستقر گردیده و با استفاده از فلنج به استرینگ مجاور متصل می‌گردند. عملیات نصب استرینگ ها در حدود 15000 متر طول بوده که تاکنون حدود 4000 متر طول آن انجام شده است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

8- عملیات ساخت و نصب محفظه های مکش :
در انتهای هر کدام از خطوط لوله آبگیری یک سازه محفظه مکش یا ساکشن چمبر نصب گردیده و لوله در بخش انتهایی، در داخل سازه مذکور قرار می‌گیرد. سازه ساکشن چمبر از دو بخش فوقانی و تحتانی تشکیل شده است، که در بخش خشکی بصورت جداگانه ساخت و در دریا بر روی هم نصب می‌گردند. عملیات ساخت 5 عدد تحتانی از ساکشن‌چمبرهای مذکور به اتمام رسیده است.
بخش LOWER سازه ساکشن چمبر
بخش LOWER سازه ساکشن چمبر

بخش Upper سازه ساکشن چمبر
بخش Upper سازه ساکشن چمبر

9- عملیات پوشاندن لوله ها در خشکی :
حجم عملیات بکفیل روی لوله ها در بخش خشکی با استفاده از مصالح سنگی به حجم حدود 34000 مترمکعب که تاکنون حدود 14000 مترمکعب می باشد آن انجام شده است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر

10- عملیات پوشاندن لوله ها در دریا :
عملیات پوشاندن لوله ها در دریا پس از نصب نیز توسط بیل و بارج و با استفاده ار مصالح سنگی مندرج در مشخصات فنی صورت می پذیرد که دارای حجمی حدود 390 هزار متر مکعب می‌باشد. این عملیات تا به‌حال از سوی پیمانکار آغاز نگردیده است.
احداث خطوط لوله دریایی آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر