برگزاری اولین جلسه اعضای متخصصین جوان کشور در سال 1396


سازمان بنادر و دریانوردی ایران نماینده انجمن PIANC در کشور می‌باشد. PIANC یک انجمن جهانی تخصصی غیرسیاسی و غیرانتفاعی می‌باشد که به‌عنوان قدیمی‌ترین انجمن دریایی با هدف ارتقاء دانش علمی و فنی در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل آبی در سال ۱۸۸۵ در کشور بلژیک تأسیس گردیده است. این انجمن دارای کمیته‌های تخصصی ناوبری رودخانه‌ای (InCom)، دریانوردی(MarCom)، محیط زیست دریایی (EnviCom)، متخصصین جوان (YPCom) و کمیسیون ناوبری تفریحی (RecCom) است که متشکل از بهترین متخصصان بین‌المللی در زمینه‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به زیرساخت‌های ترابری دریایی و عهده‌دار تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی می‌باشند.
برگزاری اولین جلسه اعضای متخصصین جوان کشور در سال 1396

اولین جلسه اعضای متخصصین جوان کشور در سال ۹۶ با حضور نمایندگان کشور در کمیسیون متخصصین جوان، اعضای دبیرخانه بخش ملی پیانک ایران و سایر اعضای متخصصین جوان در تاریخ 96/07/19 در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید.
در این جلسه، آقای مهندس علیرضا شفیعی‌فر، از مهندسین مشاور هندسه پارس، به عنوان نماینده دوم کشور در کمیسیون متخصصین جوان حضور داشتند و توضیحاتی پیرامون اهداف، فعالیت‌ها و کمیسیون‌های انجمن ارائه نمودند. در بخش دوم پس از تاکید بر تاثیر فعالیت‌های متخصصین جوان در موفقیت هر بخش ملی، اهم فعالیت‌ها، اهداف و برنامه‌ها و جوایز پیش‌بینی شده در انجمن برای متخصصین جوان ارائه گردید.
برگزاری اولین جلسه اعضای متخصصین جوان کشور در سال 1396

در ادامه آقای مهندس علیرضا شفیعی‌فر در راستای آشنایی اعضا با پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در کشور استرالیا، و جهت ایجاد انگیزه و ترغیب آنان به مشارکت پویا در فعالیت‌های انجمن، گزارشی مفصل از ششمین دوره بازدید تخصصی متخصصین جوان در کشور استرالیا ارائه نمودند.
در پایان جلسه و بررسی پیشنهادها و انتقادها، خواسته‌های مطرح شده اعضا : برگزاری جلسات منظم، بازدید‌های تخصصی داخلی و کارگاه آموزشی، افزایش حمایت‌های معنوی و ارائه تسهیلات توسط بخش ملی بود؛ که مقرر گردید هر یک از اعضا، در خصوص اطلاع‌رسانی پیرامون انجمن پیانک و بخش ملی ایران در دانشگاه‌های محل تحصیل خود، اقدام نمایند. ضمنا پیشنهادات ارائه شده مرتبط با برگزاری بازدید تخصصی از بنادر کشور با همکاری شرکت هندسه پارس در دستور کار قرار داده شد.
برگزاری اولین جلسه اعضای متخصصین جوان کشور در سال 1396

با توجه به استقبال حاضرین از برگزاری این جلسه مقرر گردید جلسات متخصصین جوان در هفته پایانی هر فصل از سال برگزار گردد.
مهندسین مشاور هندسه پارس در این انجمن عهده‌دار ارائه خدمات : ترجمه و ویرایش گزارشات تخصصی پیانک، تهیه مستندات و مدارک مورد نیاز برای اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط و برنامه‌ریزی جهت انتقال دانش، تجربیات و بهره‌گیری از تجارب تخصصی سایر کشورهای عضو انجمن پیانک جهت ارتقاء جایگاه کشور در این انجمن بین‌المللی می‌باشد.