راه‌اندازی پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر


بندر صادراتی ماهشهر که زیر مجموعه پالایشگاه آبادان است در انتهای خور موسی در استان خوزستان قرار گرفته و از مهمترین بنادر کشور جهت صدور نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. این بندر بزرگترین بندر صادراتی نفتی بعد از جزیره خارک می‌باشد که قابلیت پهلودهی به نفتکش‌هایی با ظرفیت 80 هزار تن (DWT) را دارد.
پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر


پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر

تعداد زیادی مخزن برای ذخیره‌سازی موقت محصولات نفتی در این بندر احداث می‌شوند تا تخلیه و بارگیری شناورهای بزرگ را عملیاتی سازند. به گزارش مهندس موسوي نسب سرپرست مهندسي كارگاهی شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس، عملیات ساخت و نصب پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر ماهشهر به پایان رسیده است. پس از تحویل موقت این پکیج‌ها، عملیات بارگیری شناورها آغاز شده است. مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه طراحی و نظارت کارگاهی را به عنوان همکار شرکت ماشین‌سازی اراک بر عهده داشته است.
پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر

پکیج گازوئیل شامل 6 عدد پمپ بارگیری و دو عدد پمپ بانکرینگ به همراه چهار مخزن ذخیره به ظرفیت 250 هزار بشکه و سیستم‌های الکتریکال و ابزار دقیق آن‌ها است که ساخت و نصب آن‌ها توسط شرکت ماشین‌سازی اراک در تاریخ 94/11/23 به پایان رسید و تحویل موقت گردید. در این مدت، عملیات بارگیری حدود 30 کشتی با ظرفیت‌های 35 الی 60 هزار تن با موفقیت انجام گردید.
پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر

همچنین عملیات ساخت و نصب پکیج نفت کوره شامل 9 عدد پمپ بارگیری و دو عدد پمپ بانکرینگ، 2 عدد پمپ سیرکولاسیون، دو عدد هیتر به همراه هشت مخزن ذخیره به ظرفیت 250 هزار بشکه و سیستم‌های الکتریکال و ابزار دقیق آن‌ها، توسط شرکت ماشین‌سازی اراک در تاریخ 95/01/31 به پایان رسید و طی این مدت، عملیات بارگیری حدود 10 کشتی با ظرفیت‌های 45 هزارتن و 90 هزار تن با موفقیت انجام گردید.
پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر


پکیج‌های گازوئیل و نفت کوره بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر