هفت نکته در خصوص چالش های گود برداری های عمیق در مناطق شهری


گردهمایی یک روزه چالش های گود برداری های عمیق در مناطق شهری در روز پنجشنبه 93/12/14 توسط شرکت بسپار پی در فرهنگسرای نیاوران در تهران برگزار گردید.

http://basparpey.com/index.php/19-2014-07-05-11-20-01/88-2015-03-10-11-24-13

آقای دکتر علی فاخریکی از سخنرانان این جلسه

آقای دکتر علی فاخریکی از سخنرانان این جلسه بودند که به ارائه هفت نکته به شرح ذیل در خصوص این چالش ها پرداختند:

آقای دکتر علی فاخریکی از سخنرانان این جلسه

1- گود برداری های عمیق در ایران با توجه به مشخصات جمعیتی و شهرسازی کماکان تا آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داشت.

2- افزایش ایمنی گود برداری ها مهم ترین تقاضای جامعه از مهندسان این حرفه است. بنابراین باید ساز و کارهای اطمینان بخش تری برای افزایش سطح ایمنی در این پروژه ها به کار رود.

3- ایجاد زیرزمین های عمیق برای ساختمان های مجاور موجب ایجاد یک سد و خلل در جریان آب زیرزمینی می شود. برای برقراری این جریان گاهی لازم است کانال بزرگی همچون مجاری تاسیساتی در درون ساختمان احداث شود تا آب زیرزمینی را از یک سمت ساختمان به سمت دیگر منتقل کند. روش دیگر این است که فاصله مشخصی به عنوان فاصله مجاز بین زیرزمین های عمیق رعایت شود.

4- گودبرداری و احداث زیرزمین های عمیق در شهر هایی همچون اهواز، بوشهر، رشت و ... با توجه به مشکلات ترافیکی بسیار مورد نیاز است و چالش بزرگی در آینده نزدیک محسوب می شود.

5- در ابتدای پروژه های گود برداری لازم است گزارش " زمین شناسی - هیدروژئولوژی " تهیه شود. این کار توسط یک زمین شناس با تجربه طی 3 الی 4 هفته انجام می گیرد. بر اساس تجربه تهیه این گزارش ها در پروژه های قبلی می-توان فهرست کاربردی از مطالب این نوع گزارش ها را ارائه کرد.

آقای دکتر علی فاخریکی از سخنرانان این جلسه

6- در پروژه هایی که آب زیرزمینی موضعی داریم، به آب زیرزمینی فقط در اعماق میانی گود برخورد می شود، یعنی اینکه در عمق زیاد و انتهای گودبرداری زمین خشک است. در این شرایط که در تهران فراوان است، استفاده از ژئوالکتریک برای شناسایی عمق و ضخامت لایه آبدار میانی توصیه می شود.

7- تصمیم های مهم در پروژه های گودبرداری باید بر اساس تحلیل ریسک انجام گیرد.

"آنالیز ریسک با داده محدود" روشی جدید در تحلیل ریسک است. از این روش ها می توان برای تحلیل ریسک در پروژه های گودبرداری استفاده کرد. حجم اطلاعات در این پروژه ها کم است و بکارگیری روش های سنتی تحلیل ریسک را غیر ممکن می سازد.

دکتر فاخر در پایان به لزوم (i) مطالعات ترافیک، (ii) مطالعات ایمنی و فرار در هنگام آتش و (iii) مطالعات زیست محیطی در ساختمان ها با زیرزمین های عمیق اشاره کرد.