استخدام کارشناس ارشد عمران، کارشناس ارشد مکانیک

استخدام کارشناس ارشد عمران، کارشناس ارشد مکانیک

شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس جهت تکمیل تیم فنی مورد نیاز به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

توضیحات

1

کارشناس ارشد عمران

گرایشهای سازه دریایی یا سازه یا خاک پی ترجیحاً آشنا به مسائل قراردادی و صورت وضعیت ها(1نفر)

2

استخدام کارشناس ارشد مکانیک

ترجیحاٌ آشنا به مسائل قراردادی و صورت وضعیت ها(1 نفر)


متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست همکاری را از صفحه استخدام دانلود کرده و پس از تکمیل، رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"Pgc.marine@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار آگهی تا تاریخ 05 آذر 98 می باشد