استخدام کارمند دفتری و تبلیغات

استخدام کارمند دفتری و تبلیغات

شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس جهت تکمیل تیم فنی مورد نیاز به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

توضیحات

1

کارمند دفتری و تبلیغات (بخش کلینیک ژئوتکنیک)

کار با نرم افزارهای اتوماسیون اداری کار با فتوشاپ پیگیری امور تبلیغاتی ترجیحا آقا


متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست همکاری را از صفحه استخدام دانلود کرده و پس از تکمیل، رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"geoclinic@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

*فایل رزومه حتما فایل به نام متقاضی باشد*

مدت اعتبار آگهی تا تاریخ 10 بهمن ماه 99 می باشد