ارائه خدمات مشاوره عالی در پروژه توسعه حرم امام حسین

ارائه خدمات مشاوره  عالی در پروژه توسعه حرم امام حسین

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
-- 1395 -- مهندسی زیر ساخت ها ستاد بازسازی عتبات عالیات 1147

مشاهده جزئیات پروژه

ارائه خدمات مشاوره  عالی در پروژه توسعه حرم امام حسین

شرح پروژه:

این پروژه بخشی از طرح توسعه حرمین شریفین در کربلای معلی می‏باشد که بر اساس مطالعات معماری مفهومی مصوب توسط سازمان عتبات عالیات و تولیت حرم امام حسین (ع) انجام خواهد شد. طرح توسعه حرمین در حالت کلی در چهار فاز دیده شده که سراسر اطراف حرمین را در بر می‏گیرد. در فاز اول پروژه حدود 8 هکتار در اولویت اجرایی قرار دارد. عمق گودبرداری در فاز اول حدود 15 متر بوده که 10 متر آن زیر تراز آب زیرزمینی می‏باشد. ساختمان‏های متنوعی از جمله شبستان، مضیف و کتابخانه در این محدوده طراحی و پیش‏بینی شده است. در این پروژه خدمات کنترل طراحی ژئوتکنیکی دیوار دیافراگمی نگهبان، طرح اسکلت بتنی و پی و همچنین کنترل روش و مراحل اجرای پیمانکار بر عهده این مشاور قرار گرفت.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

- دریافت و بررسی اطلاعات مورد نیاز جهت کنترل طراحی سازه و ژئوتکنیک
- تصویب معیارها و مبانی طرح
- کنترل طراحی گودبراری و پایدارسازی محـوطه، اسکلت سازه، تونل و زیرگذر اطراف سـازه، زهـکشی و آب‏‎بندی دائم
- بررسی روش اجرای گود، سازه و پی

ویژگی مهم این پروژه :

‌ - ابعاد بزرگ پروژه و درگیری بخش‏های تخصصی مختلف در ساختار پروژه
- سستی خاک فوقانی و تراز بالای آب زیرزمینی و دشواری‏های گودبرداری و پایدارسازی
- نیروی بزرگ برکنش آب با توجه به وزن کم سازه
- محدودیت های اجرایی در کشور عراق و لزوم توجه به محدودیت‏ها در طراحی و اجرا
- تنوع و اهمیت ساختمان‏های موجود در محدوده طرح
- معماری خاص فضاهای مذهبی با دهانه‏های بزرگ و ارتفاع زیاد
- لزوم توجه به اندرکنش‏های گودبرداری و تونل واقع در مجاورت آن

کارفرما و زمان انجام کار:

ستاد بازسازی عتبات عالیات
سال‌های 1395الی 1397