طراحی و خدمات مهندسی خطوط لوله انتقال مایعات هیدروکربنی تأسیسات گاز خونسرخ

طراحی و خدمات مهندسی خطوط لوله انتقال مایعات هیدروکربنی تأسیسات گاز خونسرخ

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1394 بندر شهید رجایی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 1137

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

احداث یک خط لوله 16 اینچ کربن استیل و دو خط لوله 10 اینچ کربن استیل و تجهیزات مربوطه، جهت انتقال مایعات هیدروکربنی از تأسیسات گاز خونسرخ به اسکله دلفینی بندر شهید رجایی مورد نظر بود. محل اجرای پروژه تاسیسات ذخیره سازی خونسرخ واقع در بندر شهید رجایی در غرب بندرعباس است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. طراحی کامل خطوط لوله:

- نیازسنجی و مسیریابی خطوط لوله

- نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های مسیر

- عملیات شناسایی ژئوتکنیک مسیر

- محاسبات و طراحی مکانیکال خطوط و تهیه نقشه‌های اجرایی

- طرح حفاظت خطوط لوله در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی

- محاسبات و طراحی PIG LAUNCHER و PIG RECIEVER

- محاسبات و طراحی سیویل خطوط لوله

2. طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق محل تخلیه کامیون‌ها

3. تهیه و ارائه مدارک جوش و تست خطوط لوله

4. تهیه لیست اجناس، برگ داده‌ها، مشخصات فنی و شرح فنی کلیه اجناس

5. متره و برآورد طرح و تهیه شرح کار PC


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم / 1394، به مدت سه ماه