خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت پایدارسازی دیواره های گود ساختمان تالار شهر

خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت پایدارسازی دیواره های گود ساختمان تالار شهر

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1393 تهران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مهندسی زیر ساخت ها 1136

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

محل پروژه ساختمان تالار شهر در ضلع شمالی میدان امام خمینی قرار دارد. گودبرداری این پروژه توسط پیمانکار EPG انجام می‌شود و خدمات مشاور کارفرما در خصوص گودبرداری و اجرای سازه نگهبان از طرف کارفرمای اصلی پروژه (سازمان مهندسی و عمران شهر تهران) به این مشاور واگذار شده بود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

ارائه خدمات مشاور کارفرما شامل:

-بررسی، کنترل مضاعف و تایید مطالعات و طراحی

-خدمات نظارت (میدانی) بر کلیه عملیات اجرایی


ویژگی های مهم:

- قرار گیری زمین پروژه در محدوده پر ترافیک میدان امام خمینی

- وجود ساختمان‌های قدیمی در اطراف زمین پروژه

- وجود تونل مترو در محدوده زیرین پروژه


کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، 1393 و 1394 به مدت 6 ماه