ارائه خدمات کنترل طرح و نظارت در عملیات پایدارسازی گود پروژه مروارید

ارائه خدمات کنترل طرح  و نظارت در عملیات پایدارسازی گود پروژه مروارید

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
8 ماه 1393 تهران شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران - 1124

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران برای احداث مجتمع اداری مروارید در محدوده بزرگراه شهید حقانی، نبش خیابان کوشا در زمینی به مساحت تقریبی 12000متر مکعب اقدام نمود. عملیات گودبرداری تا عمق حدودی 30 متر توسط پیمانکار طرح و ساخت انجام و نسبت به پایدارسازی دیواره‌های گود اقدام گردید. شرکت هندسه پارس عهده‌دار کنترل طرح پیمانکار و نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی بود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف)خدمات کنترل طرح و ارجاع کار

1- بررسی اطلاعات پروژه

2- تعیین معیارها و مبانی طرح

  • ضرایب اطمینان مجاز
  • تعییرشکل‌های مجاز
  • پروفیل ژئوتکنیکی طراحی

3- کنترل طراحی‌های انجام شده برای پایدارسازی و زهکشی در پروژه

4- نهایی کردن طرح

  • مذاکره با پیمانکار برنده
  • کنترل مجدد طرح اصلاح شده
  • تصویب طرح

5- مشاوره قراردادی در مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

ب) نظارت عالیه و کارگاهی

 


ویژگی های مهم:

خاک پروژه به دلیل نزدیکی با زون خرد شدهٌ گسلی از مقاومت برشی کمتر از آبرفت های مشابه برخوردار بود. ضمنا سایت پروژه در گذشته محل جمع شدن آبهای سطحی و زیرسطحی منطقه بود لذا گود برداری زیر سطح آب انجام می شد.


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران / 1393 / 8 ماه