طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه پایانه سوخت‌رسانی هواپیمایی کیش


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1393-1397 کیش سازمان منطقه آزاد کیش - 1113

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

سازمان منطقه آزاد کیش در نظر داشت طرح سوخت‌رسانی به هواپیماهای فرودگاه کیش را با اولویت راه‌اندازی فوری دو مخزن اجرا نماید. دو مخزن سقف شناور داخلی به ظرفیت هر کدام 2150 مترمکعب در مجاورت فرودگاه ساخته شده است. راه اندازی مخازن موجود به همراه 6 مخزن دیگر و تأسیسات جانبی آنها (که ساخته نشده) برای نگهداری سوخت ATK و ارسال به تراک‌ها جهت سوخت‌رسانی به هواپیما پس از عملیات فرآیندی هدف نهایی طرح بود. محدوده کار شامل سایت پلان تأیید شده در مدارک پایه به مساحت تقریبی 2/4 هکتار در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کیش بود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. بررسی مدارک طراحی پایه موجود و نظم بخشی به مدارک
  2. تهیه مدارک مهندسی تفصیلی
  3. تهیه اسناد و همکاری در برگزاری مناقصه (مهندسین فرآیند، مهندسی مکانیک، لوله کشی، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، برق، سیویل، سازه و معماری، ایمنی و آتش نشانی)

ویژگی های مهم:

مخازن سوختی برای سوخت رسانی به هواپیما در تمام فرودگاهها وجود دارند و از حساسیت های بالای عملکردی و ایمنی برخوردار هستند.


کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان منطقه آزاد کیش / مدت 6 ماه (1393)
متعاقبا نظارت بر اجرای پروژه هم در سال 1397 طی قرارداد مستقل به این مشاور واگذار گردید.