مطالعات و طراحی تفصیلی کریدورهای A و B خطوط لوله بندر خلیج فارس

مطالعات و طراحی تفصیلی کریدورهای A و B خطوط لوله بندر خلیج فارس
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
5 ماه 92/04/09 بندرعباس اداره کل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان نفت و گاز 1092

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

مطابق طرح جامع بندر نفتی خلیج فارس، روند انتقال محصولات نفتی از مخازن سرمایه گذاران به اسکله ها و برعکس؛ از طریق خطوط لوله مشترک پیش بینی شده است. در این خصوص با توجه به قطعه بندی اراضی و پلان کلی بندر نفتی خلیج فارس، خطوط لوله مذکور از طریق مسیرهای خاص (کریدورهای انرژی) به سمت اسکله های بندر هدایت می شوند.

ویژگی مهم این پروژه:

• بازبینی احجام عملکردی اسکله های بندر نفتی خلیج فارس و مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی

• ارایه پیشنهادات جهت ارتقاء ظرفیت دریایی اسکله ها

• طراحی خطوط لوله مشترک انتقال فرآورده های نفتی که قبل از این در بنادر متداول نبود

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بررسي، بازنگری و تأييد گزارش مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه در بخش نفتی (فرایند، مکانیک، پایپینگ، ابزاردقیق، برق و ایمنی)

• بررسي، بازنگری و تأييد گزارش مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه در بخش سیویل، سازه و ژئوتکنیک

• خدمات طراحي و مهندسي تفصیلی پروژه در بخش نفتی (فرایند، مکانیک، پایپینگ، ابزاردقیق، برق و ایمنی)

• خدمات طراحي و مهندسي تفصیلی پروژه در بخش سیویل، سازه و ژئوتکنیک

• تهيه كتابچه‌هاي دستورالعمل راه‌اندازي و راهبري پروژه

• تهيه مشخصات فني

• تهیه برآورد اولیه

• تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و خاص سازمان بنادر و دریانوردی