نظارت عالیه و کارگاهی و خدمات بازرسی فنی بر عملیات اجرایی ساخت پایانه نفتی در بندر امام خمینی

نظارت عالیه و کارگاهی و خدمات بازرسی فنی بر عملیات اجرایی ساخت پایانه نفتی در بندر امام خمینی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
15 ماه 90/12/12 بندر امام خمینی شرکت کیوان انرژی خلیج فارس
پیمانکار : کنسرسیوم پتروهگزان و گسترش خطوط
نفت و گاز 1081

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

احداث تأسیسات به منظور ذخیره فرآورده‌های نفتی سبک و سنگین به ظرفیت 33 هزار مترمکعب

ویژگی مهم این پروژه:

• سرمایه‌گذاری یک شرکت از اقلیم کردستان عراق در بندر امام که بعنوان یک پتانسیل مهم در منطقه بسیار حائز اهمیت است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

نظارت عالیه و کارگاهی و خدمات بازرسی فنی بر عملیات اجرایی ساخت پایانه نفتی شامل:

• نظارت و کنترل عملیات خاکی، تسطیح محوطه، لوله‌کشی، نصب تجهیزات مکانیکی و برقی و کارهای بتنی و فلزی

• نظارت بر آزمایش و تست جوش و جوشکاران

• نظارت بر عملیات راه‌اندازی تأسیسات پروژه

• بررسی و تأیید نقشه‌های As- Built

• بازرسی مواد و مصالح و تجهیزات، بازرسی جوش و رنگ