خدمات مشاوره جهت تعميرات و نگهداري جاري ابنيـه و تاسيسات و محوطه بندر شهيد باهنر و بنادر تابعه (شهيد حقاني ، جاسك و تياب)

نظارت بر اجرا و راهبری و تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات، اماکن و محوطه بندر شهید باهنر و بنادر تابعه
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1389/05/12 بندرعباس اداره کل بنادر و دریا نوردی شهید باهنر بندرسازی و سازه‌های دریایی 1045

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

ابنيه و تاسيسات مختلف بنادر اشاره شده نياز به تعمير و نگهداري دائمي دارند. خدمات مشاوره و نظارت مربوط به اين موضوع در چارچوب قراردادي يكساله به اين مشاور واگذار گرديد.

ویژگی مهم این پروژه:

• تنوع فعاليت‌ها و تخصص‌ها را مي‌توان از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه برشمرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• خدمات مشاور در زمينه تعمير و نگهداري محوطه

• نظارت بر عملكرد پيمانكاران تعمير و نگهداري