مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

تهیه پروپوزال فنی مناقصه EPC تاسیسات ساحلی فاز 11 پارس جنوبی

 

کد: 1005

گروه: بندرسازی و سازه‌های دریایی

کارفرما: شرکت ساختمانی پرهام

محل اجرای طرح: تهران

تاریخ ابلاغ: 9/1385

مدت انجام: 2 ماه

شرح پروژه: یکی از فعالیت های مهندسین مشاور هندسۀ پارس شامل تهیه پیشنهاد فنی در مرحله مناقصه های EPC برای پیمانکاران می باشد. این پیشنهادها اغلب شامل tender design و پیشنهاد گزینه بهینه می شود تا برنده شدن پیمانکاران در مناقصه EPC را تسهیل سازد. این نوع پیشنهادات علاوه بر اینکه قیمت پیشنهادی پیمانکار را کاهش می دهد، موجب بالا رفتن امتیاز فنی او در مناقصه می شود. فعالیت انجام شده در این پروژه نیز از این نوع خدمات بود که برای کارفرما در مناقصه فوق الذکر ارائه گردید.