مهندسین مشاور هندسه پارس

 

پروژه های بخش تخصصی محیط زیست

 

عنوان کد
مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره 1002
مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس 1010
خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر 1012
ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی آبگیر مبین 2 1015
ارزیابی تفصیلی زیست محیطی آبگیر مبین 2 1018
مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید محلاتی حد فاصل محدوده تقاطع خیابان 17 شهریور تا میدان فتح 1022
مطالعات امکانسنجی تونل ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل میدان سپاه تا تقاطع شوش- فدائیان اسلام (میدان شوش) 1023
مطالعات  امکان سنجی و ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی احداث اسکله های نفتی جزایر خلیج فارس (قشم، خارک، هرمز، هنگام، لارک و تنب بزرگ) 1025
مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت 1046
مطالعات تکمیلی و طراحی پایه مرحله اول توسعه بندر تیاب 1050
انجام مطالعات مرحله اول (Basic) فازهای اول و دوم اجرایی و مرحله دوم (Detail) فاز اول اجرایی احداث بندر چند منظوره اروندکنار 1070