درس آموخته های اجرای شمع های بتنی درجا در پروژه برج 29 طبقه بابلسر


خانم مهندس محمودپور سرپرست بخش ژئوتکنیک مهندسین مشاور هندسه پارس خبرداد که :

برج 29 طبقه بابلسر متعلق به شرکت ماشین سازی اراک توسط شرکت پی ساحل شمال درسال 92 طراحی شده و توسط شرکت ارسا ساختمان در دست اجراء می باشد.

به این منظور 203 شمع بتنی درجا به قطر 1/2 متر و طول 30 متر در محل پروژه اجرا شده است.

بررسی شمع های اجرا شده از نظر کیفیت و تامین باربری مورد نیاز در دستور کار مهندسین مشاور هندسه پارس قرار گرفت. تجربیات و درس آموخته های حاصل از این پروژه به شرح ذیل می باشد:

1- به منظور اطمینان از سلامت سازه ای شمع های بتنی درجا در این نوع از شمع ها باید آزمایش هایی نظیر آزمایش تعیین یکپارچگی شمع (PIT) انجام شود.

2- آزمایش PIT باید مطابق با استانداردASTM D-5882 انجام شده و ضروری است که تفسیر نتایج آن توسط مهندس مجرب صورت پذیرد.

3- در صورتیکه آزمایش PIT طبق استاندارد انجام نشده و یا از روشهای غیر استاندارد و تحلیلهای ارزیابی نشده جایگزین استفاده شود، نتایج بسیار متفاوتی حاصل خواهد شد که موجب سر در گمی طراح می گردد.

4- در پروژه های با اهمیت بالا می توان بر روی شمع های برجا آزمایش بارگذاری دینامیکی PDA طبق استاندارد ASTM D-4945 انجام داد. آزمایش PDA در گذشته تنها بر روی شمع های کوبشی انجام می شد، اما اکنون با استفاده از چکش خاص بر روی شمع های درجا نیز قابل استفاده است.

5- به دلیل احتمال بسیار بالای تنگ یا گشاد شدگی در طول شمع های بتنی درجا حین اجرا در زمینهای ریزشی ، بهتر است شمع های درجا با طول زیاد طراحی نشود. در این شرایط استفاده از کیسینگ حین اجرا جهت حفظ یکپارچگی شمع توصیه می گردد.

6- از آنجا که آزمایش PIT تست ساده ای است انجام آن حین اجرا و پیش از اجرای تمامی شمع ها توصیه می گردد تا از نتایج آن بتوان در اصلاح روش اجرای شمع های درجاریز بهره برد.

انجام آزمایش PIT  بر روی شمع های پروژه توسط شرکت پژوهش عمران راهوار
انجام آزمایش PIT بر روی شمع های پروژه توسط شرکت پژوهش عمران راهوار
انجام آزمایش PDA  بر روی شمع های پروژه توسط شرکت  ایرسا بن ساز البرز تحت نظارت هندسه پارس
انجام آزمایش PDA بر روی شمع های پروژه توسط شرکت ایرسا بن ساز البرز تحت نظارت هندسه پارس