نکات جالب فنی و مدیریتی در پایدارسازی شیروانی‌های فاز یک پارک نهج‌البلاغه


مهندس سلیمی در مهندسین مشاور هندسه پارس

مهندس سلیمی که از ابتدا به عنوان مدیرپروژه فوق‌الذکر در مهندسین مشاور هندسه‌پارس (به عنوان طراح و دستگاه نظارت) مشغول به کار بوده است، به تشریح نکات جالب فنی و مدیریتی این پروژه پرداخت. احداث فاز یک پارک نهج‌البلاغه در غرب تهران در سال 1388 به اتمام رسید و بهره‌برداری از آن آغاز گردید ولی بخش‌هایی از پارک روی خاک دستی بنا شده بود و شیب برخی از شیروانی‌ها بیشتر از مجاز بود، لذا گسیختگی‌ها و تغییرشکل‌هایی در پارک بروز کرد. متعاقبا پس از بروز این مشکلات از مهندسین مشاور هندسه‌پارس برای طراحی و نظارت پایدارسازی شیروانی‌ها در اسفند 89 دعوت به عمل آمد. ویژگی‌های این پروژه به شرح ذیل است:

(الف) نکات فنی

فضای سبز با کیفیت بالا در گذشته اجرا شده بود و طرح پایدارسازی باید حداقل تخریب را به بار می‌آورد. بنابراین نکات ابتکاری ذیل در طراحی مورد توجه قرار گرفت:

1- میخکوبی در خاک‌های سست و نرم جواب نمی‌دهد ولی بهترین راه‌حل در این پروژه برای جلوگیری از تخریب فضای سبز بود. بنابراین ابتدا خاک با زهکش‌های افقی عمیق به عمق 15 متر زهکشی شد تا مقاومت خاک افزایش یابد و سپس میخکوبی اجرا گردید.

2- روش متداول میخکوبی شامل اجرای نما با مش و شاتکریت است ولی این کار در این پروژه ممکن نبود زیرا موجب تخریب فضای سبز می‌شد. بنابراین میخکوبی با کلاهک‌های منفرد به فواصل افقی 5 متر و عمودی تا 10 متر طراحی گردید که در ایران سابقه نداشت.

(ب) نکات مدیریتی

پرداخت به پیمانکاران به صورت غیرنقدی صورت می‌گرفت و مبلغ هر قرارداد با هر پیمانکار، زیرسقف مجاز معاملات شهرداری بود. پیمانکاران مختلف در این پروژه وارد شدند و پس از مدتی به دلیل شرایط مالی و قراردادی از ادامه کار سرباز ‌زدند. تحویل کار ناتمام از هر پیمانکار و برگزاری مناقصه و تحویل آن به پیمانکار دیگر یکی از سخت‌ترین کارهای مدیریتی هندسه‌پارس در این پروژه بود. تاکنون 4 پیمانکار در این پروژه به کار گرفته شده‌اند. متاسفانه شرایط قراردادی مورد نظر شهرداری چنان نبود که امکان بکارگیری یک یا دو پیمانکار بزرگ در کل پروژه وجود داشته باشند.

هندسه‌پارس در شرایطی این وظیفه سخت را انجام داده و ادامه می‌دهد که پرداخت‌های کارفرمای محترم به این مشاور با تاخیر بیش از یکسال انجام می‌گیرد. تعهد حرفه‌ای و اخلاقی هندسه‌پارس به رها نکردن پروژه موجب ادامه کار شد.

نمایی از بوستان نهج البلاغه
نمایی از بوستان نهج البلاغه

کلاهک های منفرد نصب شده در موقعیت هد نیل ها

کلاهک های منفرد نصب شده در موقعیت هد نیل ها