اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

بهره‌برداری از اسکله شماره 38 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در مجتمع بندری امام خمینی(ره) (92/11/20)مهندس مسعود رضوی سرپرست دستگاه نظارت مهندسین مشاور هندسه پارس در پروژه احداث پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره) اعلام کردند که :

در تاریخ 92/10/17 اولین کشتی به ظرفیت 37هزار تن در اسکله شماره 38 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا پهلو گرفت.بنا به اعلام آقای مهندس رضوی روز سه شنبه 92/10/17 ، مقدار 8200 تن مازوت( Fuel Oil ) در مدت 24 ساعت از پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی خلیج فارس در کشتی مذکور بارگیری شد و کارایی سیستم لوله‌کشی و کنترل در عمل مشخص گردید.

لازم بذکر است که عملیات احداث پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی خلیج فارس و بخش‌های تکمیلی اسکله 38 و تمام عملیات لوله کشی اسکله مذکور تحت نظارت شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس بوده است. سیستم لوله‌کشی شامل 2 خط لوله 12 و 16اینچ از مخازن کیوان انرژی تا اسکله بطول حدود 400 متر است. اسکله 38 مجهز به سیستم Quick Release و بازوهای بارگیری( Loading Arm ) می‌باشد که بازوهای بارگیری آن هنوز نصب نگردیده است .

اولین کشتی پهلو گرفته در کنار اسکله 38 بندر امام خمینی(ره)
اولین کشتی پهلو گرفته در کنار اسکله 38 بندر امام خمینی(ره)


مهندسین مشاور هندسه پارس