اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

بازرسی پمپ‌های تخلیه و بارگیری ترمینال نفتی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (92/11/15)


مهندس شهرام رستمی در مهندسین مشاور هندسه پارس


مهندس شهرام رستمی قائم مقام مدیر گروه نفت و گاز و مدیر پروژه مهندسین مشاور هندسه پارس اعلام کردند که:

بخش عمده پمپهای محصولات نفتی بارگیری و تخلیه (Loading/Unloading) و پمپ‌های بارگیری کشتی (Ship Loading)پروژه احداث پایانه نفتی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به ظرفیت 60هزار مترمکعب واقع در مجتمع بندری امام خمینی (ره) توسط بازرسان مهندسین مشاور هندسه پارس بازرسی و آزمایش شد و از شرکت سازنده و تأمین‌کننده پمپ‌ها (شرکت کالای پمپ تهران) به سایت ارسال گردید. مهندس رستمی اضافه کرد که هم اکنون نصب تمام پمپها در سایت انجام شده است.


بازرسی پمپ‌های تخلیه و بارگیری ترمینال نفتی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا


پمپ‌های این پروژه از انواع جابجایی مثبت - پیچی (Screw)و سانتریفوژ(Centrifugal) است و به ترتیب برای پمپاژ فرآورده‌های نفتی سنگین و سبک استفاده می‌شوند. این پمپ‌ها مطابق API 676 و API 610 در شرکت کالای پمپ ساخته و بازرسی شده‌اند.

همچنین مدیر پروژه نظارت بر احداث پایانه نفتی افزود که با توجه به مقایسه منحنی راندمان انواع پمپ‌ها (گردشی و سانتریفوژ) نسبت به ویسکوزیته، عموما در پروژه‌های نفتی برای ویسکوزیته بیش از 600 cst از پمپ‌های پیچی (Screw) و کمتر از 600 cst از پمپ‌های سانتریفوژ استفاده می‌شود.

آزمایش عملکرد Performance Test پمپ در محل ساخت
آزمایش عملکرد Performance Test پمپ در محل ساخت

نصب پمپ‌های بارگیری و تخلیه در سایت
نصب پمپ‌های بارگیری و تخلیه در سایت


مهندسین مشاور هندسه پارس