اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

سطح نسبی خطر گودبرداری‌ها در منطقه 2 شهرداری تهران(92/10/09)آقای مهندس علیرضا شریفی مدیر پروژه «ارزیابی گودهای پرخطر در منطقه 2 شهرداری تهران» که بیش از 20 سال تجربه شناسایی‌های ژئوتکنیکی، بهسازی زمین و گودبرداری در داخل و خارج از کشور دارد خبر داد که :

این مطالعات به خوبی پیش رفته است. این مطالعات به دستور شهرداری منطقه 2 تهران انجام می‌گیرد و تعداد 28 گود در آن بررسی شده است. نتایج جالب این مطالعات این است که:

1- اطلاعات جامعی درخصوص وضعیت گودها (به لحاظ خطر بروز گسیختگی یا موارد مربوطه) در اختیار کارفرما نبوده است. این امر حاکی از نبود سازمان‌دهی مشخص درخصوص کنترل مسایل گودبرداری در پایتخت می‌باشد.

2- در پروژه‌های گودبرداری، سامانه تعریف شده‌ای برای طرح، اجرا و نظارت مناسب گودبرداری و پایدارسازی تعریف نشده است.

3- ملاک انتخاب مشاور ژئوئکنیک و طراح/ مجری گودبرداری و پایدارسازی مبهم بوده و چه بسا در این خصوص بسیاری از مالکان سلیقه‌ای (و احتمالا با تکیه بر هزینه‌های کمتر) عمل می‌نمایند.

4- در تمامی گودهای پرمخاطره فعلی علت بروز مشکلات نبود نظام طرح، اجرا و نظارت مناسب تعریف شده است.

5- با اجرای مطالعات ژئوتکنیک توسط مشاور با صلاحیت و مجرب در زمینه مطالعات پروژه‌های گودبرداری و نیز انتخاب صحیح طراح و مجری با تجربه و با صلاحیت در زمینه گودبرداری به همراه نظارت و کنترل‌های منظم و دوره‌ای عملیات پایدارسازی می‌توان گودها و پایدارسازی مربوطه را به خوبی انجام داده و از بروز حوادث و خسارت‌های مالی و جانی جلوگیری کرد.

6- با مطالعه 28 گود در منطقه 2، نگرانی کارفرما درخصوص تمامی 28 گود یاد شده صرفا به 4 گود تقلیل یافت.این امر تایید بررسی های مهندسان مشاور در کاهش نگرانی های کارفرما در خصوص پروژه های مهم را نشان می دهد.

مهندسین مشاور هندسه پارس