اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

مکان‌ یابی آب شیرین‌ کن در سواحل بندرعباس(92/09/03)


خانم مهندس طیاری گفت: مکان‌یابی پروژه‌های جدید در سواحل بندرعباس بسیار مشکل است زیرا از یک طرف پروژه‌های زیادی در منطقه اجرا شده است و از طرف دیگر محدودیت‌های زیست‌محیطی بسیاری وجود دارد.

مهندسین مشاور هندسه‌پارس، اقدامات مکان‌یابی برای ساخت " آب‌ شیرین‌ کن صد هزار مترمکعبی " در منطقه بندرعباس رابا بررسی نقاط موردنظر آغاز نمود.

این اقدام در پی تغییر جانمایی محل قبلی آب‌ شیرین‌ کن مورد نظر از شرق بندرعباس بدلیل ملاحظات زیست‌محیطی صورت پذیرفت.

متغیرهای متعددی در تعیین مکان مناسب برای ساخت آب شیرین کن موثرند.

از جمله این متغیرها می توان به (1) خصوصیات کیفی آب دریا، (2)ملاحظات زیست محیطی، (3) فاصله از دریا، (4) شیب ساحل و بستر، (5) ویژگی‌های بستر، (6) توپوگرافی منطقه، (7) هیدروگرافی منطقه، (8) تاسیسات زیربنایی موجود در محل، (9) مسائل اجتماعی- فرهنگی، (10) امکان اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط، (11) فاصله از محل تحویل آب موجود، (12) امکان ساخت خط انتقال مناسب به آب محل تحویل، اشاره کرد.

کمبود زمین و قیمت آن در مناطق ساحلی هم به این متغیرها اضافه می‌شود و مکان‌یابی هر پروژه آب شیرین ‌کن را به چالشی بزرگ تبدیل می‌کند.

تیم کارشناسی مهندسین مشاور هندسه پارس اطلاعات بسیار گسترده‌ای از سواحل بندرعباس را براساس مطالعات دفتری، بازدیدهای میدانی و مراجعات اداری جمع‌آوری کردند. در نهایت اطلاعات حاصل با مدل‌های وزن‌دهی مقایسه گردید و مبنای قضاوت کارشناسی نهایی قرار گرفت و گزینه برتر مکان یابی توسط این مشاور اعلام شد.

 مکان‌یابی آب شیرین‌ کن در سواحل بندرعباس

مهندسین مشاور هندسه پارس