اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

بازدید علمی از پروژه‌های بندرگاه تجاری کیش(92/08/27)

بازدید علمی از پروژه‌های بندرگاه تجاری کیش

مهندس ابراهیمی ناظر هندسه پارس در کیش گفت که :

230 نفر از شرکت‌کنندگان در پانزدهمین همایش صنایع دریایی و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران از پروژه‌های تحت نظارت مهندسین مشاور هندسه پارس در جزیره کیش بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید علمی که در تاریخ نهم آبانماه 1392 برگزار گردید، شرکت‌کنندگان، طی بازدید سه ساعته، از آخرین مراحل اجرایی پروژه‌های ذیل بازدید کردند .

   » احداث دایک پیرامونی و استحصال زمین بندرگاه کیش

   » طرح توسعه بندرگاه تجاری کیش

   » ترمینال مسافری شماره 2 کیش بندرگاه کیش

   » حفاظت کاتدیک اسکله‌ها

   » لایروبی حوضچه بندرگاه

   » ترمیم اسکله نفتی بندرگاه

بازدید علمی از پروژه‌های بندرگاه تجاری کیش

مهندسین مشاور هندسه پارس