اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

به روز رسانی فایل ها و مقالات آموزشی (92/08/15)

به روز رسانی فایل ها و مقالات آموزشی

آقای محمد صالحی کارشناس IT مهندسین مشاور هندسه پارس خبر داد که :

فایل های آموزشی مهندسی پی پیشرفته تالیف دکتر علی فاخر در وب سایت شرکت هندسه پارس، به روز رسانی شد.

فایل های آموزشی مهندسی پی پیشرفته و همچنین فایل های آموزشی اجرای سازه های دریایی هرساله یک تا دو بار به روز رسانی می شود، این فایل ها را می توانید ذیل آیکون

"مقالات و فایل های آموزشی" در صفحه منزلگاه وب سایت شرکت بیابید.

صالحی افزود قسمت مقالات و فایل های آموزشی در وب سایت شرکت حاوی مقالات و فایل های آموزشی نوشته شده توسط همکاران شرکت در رابطه با موضوعات کاری شرکت است.

تبادل تجربیات با جامه حرفه ای و همچنین بین همکاران در داخل شرکت از اهداف اصلی آیکون "مقالات و فایل های آموزشی" در وب سایت شرکت هندسه پارس می باشد.

مهندسین مشاور هندسه پارس