اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

بازدید از پروژه‌های سواحل سیستان و بلوچستان (92/08/04)

 

آقای مهندس آرش عبدمعبودی کارشناس سازه‌های دریایی مهندسین مشاور خبر داد :

آقای دکتر شفیعی‌فر و تیم کارشناسی هندسه پارس در روز پنج‌شنبه مورخه 92/06/28 از بندر گوردیم که در سواحل استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، بازدید نمودند.

در بازدید به عمل آمده مشخص گردید که با وجود پیشرفت 80% در احداث بازوی موج‌شکن، بندر گوردیم توانسته حوضچه‌ای آرام را جهت پهلوگیری شناورهای منطقه فراهم سازد.

حوضچه وسیع و آرامش آن در فصل مونسون سبب جلب رضایت اهالی منطقه گردیده است. مشاهدات بیانگر این نکته بود که با توجه به پشت سر گذاشتن فصل مونسون تغییرات مورفولوژیکی و رسوب‌گذاری در بندر بسیار ناچیز است. با توجه به مولفه‌های منحصر به فردی که این بندر دارد، امید است در آینده‌ای نه چندان دور به یکی از مراکز صیادی بزرگ منطقه تبدیل شود.

بازدید از پروژه‌های سواحل سیستان و بلوچستان

بازدید از پروژه‌های سواحل سیستان و بلوچستان

مهندسین مشاور هندسه پارس